Tillgänglighetsdatabasen ökar jämställdhet och framkomlighet i samhället

Västra Götalandsregionens Tillgänglighetsdatabasen (TD) är en helt unik tjänst som beskriver tillgängligheten i den fysiska miljön. Precio Fishbone har sedan 2014 haft ansvar för att utveckla och underhålla TD. I september 2020 lanserades en helt ny webbportal.

– Med Precio Fishbones hjälp har vi skapat en mer lättillgänglig tjänst med fylligare och tydligare information för besökarna och bättre rapporter och beslutsunderlag för fastighetsägare. Med nya digitala inventeringsverktyg har också arbetet för dem som inventerar platser och fastigheter underlättats betydligt samtidigt som kvaliteten på informationen stärkts. Som ett resultat av förbättringarna visar statistiken en ökad användning av TD den senaste tiden, säger Åsa Kågeson, Regionutvecklare på Västra Götalandsregionen.

Bra för alla men nödvändig för några

TD är idag den enda databasen i Sverige som erbjuder detaljerad information om fysisk tillgänglighet i vardagen. Det handlar om tillgänglighet i allt från fiskeplats, slott och hotell till vårdcentraler och bibliotek. TD lanserades 2005 och har utvecklats av Västra Götalandsregionen i samverkan med Västsvenska Turistrådet, den samlade funktionshindersrörelsen i Västsverige och flera företag och kommuner i Västra Götaland.

Tjänsten är kostnadsfri för den som vill ta del av informationen via webben och undersöka tillgängligheten för exempelvis parkering, entrédörrar, hiss och toaletter på en viss plats eller byggnad. En person med ett funktionshinder kan då lättare planera sitt besök. TD omfattar främst platser och byggnader i Västra Götalandsregionen, men andra regioner, kommuner och organisationer över hela Sverige har också möjlighet att teckna avtal för att använda TD som verktyg. Idag finns information om cirka 7500 platser i TD. Vilken organisation som helst kan använda tjänsten med syfte att förbättra tillgängligheten och/eller tillhandahålla bättre besöksinformation. Till exempel använder Borås Stad TD för att underlätta för människor att besöka stadens butiker och offentliga byggnader.

– Vi brukar säga att TD är bra för alla men nödvändig för några. Även om du inte är funktionshindrad kan du någon gång behöva kontrollera tillgängligheten på en plats eller i en byggnad. Till exempel om du ska organisera ett event. Och är du ansvarig för en offentlig eller en kommersiell fastighet, eller driver en besöksverksamhet, kan du behöva undersöka om ni lever upp till olika tillgänglighetskrav, påpekar Åsa.

Snabbare tjänst med högre tillgänglighet

När Precio Fishbone tog över drift, underhåll och utveckling av TD behövde bland annat den publika webbplatsen, rapportfunktionaliteten samt gränssnittet och regelverket för inventering förbättras. TD körs på samma Episerverplattform som Västra Götalandsregionens övriga sajter.

– Vi har gjort om hela tjänsten från grunden. För att göra den riktigt snabb har vi byggt klienten som en single-page applikation (SPA) i Vue.js, vilken kommunicerar direkt med backend via API. På detta sätt utnyttjar vi Episervers styrka inom CMS i kombination med en rik SPA-funktionalitet för att skapa en vassare webb och användarupplevelse. Vi har också lagt mycket tid på att förenkla inventeringen med ett tydligare gränssnitt, fler verktyg och regelstyrda formulärfält. Det är ett roligt projekt med många olika tekniker och avancerade integrationer och väldigt stimulerande att se vilken stor samhällsnytta TD leder till, framhåller Jens Wake, Projektledare på Precio Fishbone.

Responsiviteten i den nya webbtjänsten har utvecklats för optimalt användargränssnitt på olika enheter.

– Vi har valt att inte erbjuda TD som mobilapp, utan istället säkerställa att webbtjänsten fungerar bra på alla typer av enheter och webbläsare. Den mobila tillgängligheten är betydligt bättre i den senaste versionen. Överlag har det blivit lättare att navigera och filtrera fram relevant information, poängterar Åsa.

Lättare och säkrare inventeringar

Det nya gränssnittet för partneradministration och inventering är byggt i .Net och har fått en ny struktur som är lättare att överblicka, förstå och arbeta med. Till exempel har den tidigare trädstrukturen i inventeringsvyn ersatts med en kortbaserad struktur, vilket ger användarna möjlighet att öppna, stänga och flytta runt på platsrelaterade kort.

– Det är mycket enklare att göra inventeringar idag. Kortstrukturen är lättare att förstå och när en inventerare har fyllt i alla uppgifter om en plats klickar han eller hon på en Kvar att göra-knapp som visar vilka kort som eventuellt saknar uppgifter. Dessutom går det inte att publicera en inventering förrän alla uppgifter fyllts i, vilket är en stor kvalitetsförbättring, understryker Åsa.

TD banar väg för högre regeluppfyllnad i byggnader

Det övergripande målet med TD är att bidra till att göra samhället mer tillgängligt för alla, oavsett fysiska förutsättningar. Västra Götalandsregionen har bland annat följt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, diskrimineringslagen och Boverkets föreskrifter om plan- och bygglagens krav på fysisk tillgänglighet vid utformningen av TD.

– För att se om och hur en plats uppfyller lagstadgade krav och rekommendationer har Precio Fishbone byggt in en regelmotor i TD. De rapporter som tjänsten erbjuder kan, efter analys av sakkunnig i tillgänglighet, användas för att planera förbättringsåtgärder, förklarar Åsa.