Bättre prestanda och säkerhet på Spelpaus.se

Spelpaus.se är en webbtjänst där personer kan stänga av sig från allt spel som kräver registrering hos spelbolag som har licens att bedriva spel om pengar i Sverige. Tjänsten hanterar hundratals förfrågningar varje sekund och förvaltas av Spelinspektionen. Med Precio Fishbones hjälp har myndigheten förstärkt tjänstens prestanda och säkerhet.

– Skulle Spelpaus.se bli otillgänglig stannar allt spel som kräver registrering i Sverige. Spelbolag får inte låta en person delta i spel eller registrera ett spelkonto om en kontroll inte kan utföras mot Spelpaus.se. Bolagen ska även göra samma kontroll innan de till exempel gör en e-postkampanj då marknadsföring mot en person som är avstängd från spel är förbjudet. Därför är det otroligt viktigt att Spelpaus.se alltid är tillgänglig och kan svara på alla förfrågningar. Precio Fishbone har hjälpt oss att bygga ett nytt system med högre prestanda, säger Kristina Antman, Systemförvaltare på Spelinspektionen.

Sömlös övergång till ny plattform

Spelinspektionen är den myndighet som med stöd av bland annat spellagen (2018:1138) säkerställer att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt och säkert. Myndigheten bevakar bland annat spelarnas intressen och bidrar till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra.

En central pusselbit i detta arbete är webbtjänsten Spelpaus.se. Tjänsten är till för personer som vill stänga av sig från registrerat spel hos de spelbolag som har licens att bedriva spel om pengar i Sverige. En avstängning gäller för spel online, i butik och på bana samt på Vegas och Casino Cosmopol. Det går inte att avsluta en avstängning i förtid.

Spelpaus.se lanserades i januari 2019 i samband med att en ny spellag trädde ikraft i Sverige. Samtidigt bytte tillsynsmyndigheten namn från Lotteriinspektionen till Spelinspektionen.

Då förvaltningsavtalet för den ursprungliga plattformen skulle löpa ut under 2022 beslöt myndigheten att göra en upphandling av en ny tjänst med kompletterande funktionalitet och förvaltning. Bland annat skulle tjänstens administration och redundans förbättras. Utvecklingsarbetet startade i januari 2022 och nya Spelpaus.se lanserades på natten den 31 maj.

– Den gamla lösningen fungerade, men var inte optimalt byggd utifrån dagens krav. Förutom ny webbplats och administratörsportal har en ny struktur för redundans skapats, förklarar Jonas Engdahl, IT-strateg på Spelinspektionen, och tillägger:

– Övergången till den nya plattformen var väldigt smidig. Inte en enda förfrågan från spelbolagen förlorades vid skiftet, vilket är imponerande med tanke på att tjänsten besvarar hundratals förfrågningar varje sekund!

Hög säkerhet och tillgänglighet

Kraven på tjänstens prestanda är högt ställda och noggrant utformade. Spelpaus hanterar i genomsnitt 350-400 förfrågningar per sekund, men är utvecklad för att vid belastningstoppar kunna besvara upp till 7000 förfrågningar per sekund. Spelinspektionen har också ställt som krav att en förfrågan inte får ta mer än 50 millisekund att besvara.

– Hög säkerhet och tillgänglighet är A och O för systemet. Förutom att stärka upp redundansen har vi även vässat prestandan och ökat spårbarheten i systemet. Nu är det lättare för oss att följa händelser i systemet, konstaterar Kristina.

En avstängning kan göras i 1, 3 eller 6 månader eller tillsvidare om minst 12 månader. Det är nu också möjligt att förlänga en pågående avstängning.

Administration och uppföljning

Spelpaus 2.0 drivs med CMS-plattformen Umbraco som ger Spelinspektionen lätthanterad administration och möjligheter till uppföljning och kontinuerliga förbättringar.

– Den nya administrationsportalen gör det enkelt för oss att redigera innehållet och att underhålla webbsidan. Plattformen innehåller också bra uppföljningsmöjligheter och standardiserade rapporter. Vi kan till exempel se hur många nya och avslutade avstängningar som gjorts under dagen. Det är också lätt att ta fram och analysera loggstatistiken idag, berättar Jonas.