En flexibel molnapplikation för effektiv certifikathantering

Incert jobbar med personcertifiering inom installationsområdet och hjärtat i deras verksamhet är ett mycket omfattande register med all relevant information om alla personer, certifikat och företag som berörs. Därför är det av största vikt att de har ett fungerande dokumenthanteringssystem som går att lita på. – Precio Fishbone har skapat en funktionell, flexibel och molnanpassad applikation som verkligen är ”top of the line”, säger Incerts vd Peter Rohlin. 

Peter Rohlin kom från Energimyndigheten till Incert år 2010 och kunde då konstatera att det fanns brister i det dokumenthanteringssystem som användes. 

– Det var gammalt och till viss del egenutvecklat, berättar han. Det fanns stora svagheter i backuphanteringen och jag var rädd att det skulle krascha vilken dag som helst. 

– Vi behövde omgående omvandla det till ett säkert och modernt system.

Efter en upphandling gick uppdraget till Precio, vilka Peter hade goda erfarenheter av från sin tid på Energimyndigheten. 

En applikation baserad på Windows Azure 

Uppdraget var uppdelat i två delar: dels att lösa det akuta problemet att konvertera det gamla systemet till ett modernt, dels att skapa en lösning som enkelt kan vidareutvecklas och byggas ut i omgångar.  

– Andra önskemål och krav var att lösningen skulle vara flexibel och fungera som en relationsdatabas mellan personer och företag. 
Precio valde att bygga en applikation baserad på Windows Azures molnfunktion.  

– Vår roll är att identifiera en lösning som passar kunden, berättar Krister Ranta, projektledare på Precio Fishbone. Azure har många fördelar, bland annat hög tillgänglighet och att det inte blir någon investeringskostnad i hårdvara. 

Färre resurser och kortare ledtider

Enkelt uttryckt har Incert gått från en manuell papperstung hantering till ett webbaserat internt system som kräver färre resurser och kortar ledtiderna. 

– Vi har fått en självserviceportal både för de som är certifierade där de kan gå in och ändra uppgifter och en självserviceportal för de företag där de certifierade jobbar, förklarar Peter Rohlin.