Från interaktionsdesign till fungerande webbplats

Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv. På deras sökmotorbaserade webbplats kan du söka bland stora mängder information: bland hundratusentals fotografier och föremål, i en rad olika museers samlingar. Precio Fishbone utvecklade webbplatsen från en färdig interaktionsdesign. – Den stora utmaningen var att integrera webbplatsen mot all information i de bakomliggande systemen, förklarar Henrik Staberg, projektledare på Precio Fishbone.

Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen och deras uppgift är att bevara västra Sveriges natur- och kulturarv. De driver också ett framtidsinriktat utvecklingsarbete i hela Västra Götaland.

 

– Vi försöker göra historien levande med spännande museer, besöksmål och utställningar, förklarar webbkoordinator Barbro Lindh. Som en regional resurs har vi fokus på kulturmiljö, naturvård, arkeologi, konservering och slöjd. 

Helt sökbaserad navigering

När Precio Fishbone fick uppdraget att utveckla Västarvets webbplats var arbetet redan långt kommet. 

– Kravspecifikation, interaktionsdesign och grafisk design var klart, berättar Henrik Staberg. Vår uppgift var att översätta och utveckla detta till en fungerande webbplats. Eftersom sidan är sökmotorbaserad samarbetade Precio med Findwise, ett företag som specilaiserat sig på sökdriven ”findability”. 

– Det finns ingen uppbyggd hierarki på sidan, förklarar Henrik. Navigeringen är helt sökbaserad och besökaren skapar hierarkin genom sina sökningar och filtreringar av sökresultatet. 

Varje verksamhet har en egen webbplats 

Och det finns mycket information att söka. Västarvet driver verksamheten på flera museer: Bohusläns museum, Göteborgs Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Forsviks Bruk, Slöjd & Byggnadsvård, Vänersborgs museum, Vitlycke museum och Västergötlands museum. 

– Varje verksamhet har sin egen webbplats som är uppbyggd på samma mallar men med innehåll som är specifikt för respektive verksamhet, förklarar Henrik.  

Västarvet kan själva skapa nya webbplatser 

Det handlar alltså om flera webbplatser och lösningen är byggd så att Västarvet själva även kan skapa nya webbplatser om det skulle behövas. 

– Den stora utmaningen var att integrera webbplatsen mot all information i de bakomliggande systemen, förklarar Henrik och nämner bland annat Basetool. 

– Basetool är en gemensam plattform för företag och organisationer inom turistnäringen, ett webbverktyg som underlättar samverkan mellan destinationens olika aktörer och organisationer. 

– När Västarvets redaktörer skriver och bygger sidor med innehåll som inte finns i Basetool eller något annat system så är det EPiServer som är CMS. 

Lätta att samarbeta med

Webbplatsen lanserades sommaren 2013 och Västarvet är så här långt mycket nöjda. 

– Arbetet har gått bra, säger Barbro Lindh. Precio Fishbone är lätta att samarbeta med och har kompetent personal. 

– Efter lansering upptäcker man alltid som saker som kan bli ännu bättre, tillägger Henrik Staberg. Så projektet rullar på och vi vidareutvecklar kontinuerligt webbplatsen.