Automatisera dina personliga arbetsuppgifter med Power Automate

I det här webbinariet kommer du att få en översikt av kraften i Power Automate och hur det kan förändra din arbetsdag till det bättre.

Tillsammans med Robert Lindgren, Microsoft 365-expert hos Precio Fishbone, kommer du att upptäcka hur du kan frigöra tid och energi genom att automatisera manuella och ibland enformiga, men helt nödvändiga arbetsuppgifter.

Inget behov av att vara rädd för tekniskt avancerad kodning eller komplicerade processer – Robert kommer att guida dig genom enkla steg för steg-instruktioner. Du kommer att se hur du själv, med hjälp av din egen Power Automate App, kan skapa automatiserade flöden som tar hand om upprepande arbetsmoment och ger dig möjlighet att fokusera på det som verkligen betyder mest.