Dokument: Grundrecept för framgångsrikt RPA-införande

Lär dig mer om hur din organisation kan frigöra resurser för att kunna fokusera på utveckling och tillväxt.

Med Robotic Process Automation (RPA) och intelligent automation kan manuella repetitiva processer automatiseras. Tekniken frigör tid för värdeskapande arbete, minskar personberoendet och processkostnaderna samt ökar verksamhetens flexibilitet. Men för att kunna dra nytta av automationens fulla potential finns några gyllene regler som bör följas.

Ladda ned dokumentet via formuläret till höger.