Dokument: UiPath och säkerhet

I detta dokument beskriver vi viktiga aspekter på säkerhet för olika funktioner och riktlinjer som måste beaktas för användningen av UiPaths RPA-plattform.

Vid automatisering av affärsprocesser måste RPA-roboten ofta hantera skyddsvärda uppgifter om till exempel personal, kunder och leverantörer. Av den anledningen är säkerhet extra viktigt när RPA
används för att implementera automationer. Dokumentet är skrivet på svenska.