Översättningar med Azure AI Services

Om du behöver översätta din webbplats till olika språk så finns det en användbar tjänst som heter AI Translator som du kan hitta i Azure AI Services. Här har Azure samlat flera olika AI-tjänster. Translator tillhandahåller ett REST API som är enkelt att använda för att översätta alla typer av text till vilket språk som helst. I den här artikeln förklarar jag hur vi använder den här tjänsten hos en kund.

Kundens webbplats visar olika mätdata för anläggningar. Allt innehåll är på svenska, men den stöder också 4 andra språk. Texterna som ska översättas är dels statiska texter, som rubriker och ledtexter, dels dynamiska texter i form av frågor och svar (=mätdata) som “Entré / Ytterdörr / Yta framför dörr / Längd: 145 cm”. Tidigare använde kunden en översättningsbyrå för att manuellt översätta alla texter på sin webbplats. Det blev både dyrt och tidskrävande och behövde göras om ofta, särskilt för det dynamiska innehållet som uppdateras regelbundet. Webbplatsen är en Single Page Application byggd på Vue.js. Den hämtar all data via Azure API. Backend är ett API byggt på ASP.NET.

Lösning

Genom att använda Translator AI så slipper vi alla resursfiler och mänsklig översättning. Translator debiterar per tecken, vilket kan bli dyrt. För att hålla nere kostnaderna så byggde vi ett lager ovanpå som sparar översättningarna i en databas. Det var enkelt att bygga in i vår befintliga lösning eftersom vi redan använde Azure för API:et.

TranslationView.png

Först kontrollerar vi om vi redan har översatt texten för det valda språket. Om vi har det så returnerar vi den helt enkelt. Om vi inte har översatt texten tidigare så använder vi Translator AI för att översätta texten och sedan lagra översättningen i vår databas. Eftersom de dynamiska texterna innehåller mätdata kan det potentiellt finnas många variationer av samma text, till exempel “Bredd: 60 cm” och “Bredd: 80 cm”. För att undvika att det behandlas som olika texter maskerar vi alla numeriska fält, och texten blir “Bredd: [0] cm”.

Exampel svenska till tyska request:

Screen capture 1.png

Response på tyska

Screen capture 2.png

Översättningen i databasen

table.png

FromText är den maskerade originaltexten på svenska och ToText är översättningen, som också är maskerad. FromHash är ett hashvärde av FromText och används för att indexera tabellen tillsammans med Language. Om man inte är nöjd med översättningen så kan man gå in i databasen och ändra ToText-fältet.

Kostnad

Det finns en unik sida för varje anläggning i systemet. För närvarande finns det 8 900 sidor som kan översättas till engelska, tyska, spanska eller finska. Eftersom mycket av innehållet som översätts redan har sparats kan vi hålla kostnaden under 10 SEK per månad. Totalt har det inte kostat kunden mer än några hundralappar. Translator AI kostar 10 dollar per 1 miljon tecken.

Nästa steg

Kunden är för närvarande nöjd med översättningarna från Translator AI. Men i framtiden kan vi behöva utveckla ett administrativt verktyg för att ändra översättningar i databasen. Vi överväger också att bygga en separat tjänst att använda i fler lösningar.

Slutsats

När det gäller Azure så är det alltid klokt att hålla koll på kostnaderna eller, ännu bättre, använda budgetvarningar för att hålla koll på utgifterna. Annars kan du få en obehaglig överraskning. Men i vårt fall var det ett enkelt val. Kunden sparade pengar på en billig och enkel lösning.

 

Jens Wake

Jens Wake is a seasoned senior consultant with over 25 years of experience in the IT industry. Jens is passionate about technology and staying up-to-date with the latest trends and advancements in the industry. He is always looking for new ways to improve processes, increase efficiency, and enhance the user experience.

Skicka e-post