Microsoft Viva förbättrar arbetsmiljön och stärker arbetslivsbalansen

Med framsteg inom teknologi och det ökande antalet digitala verktyg har gränsen mellan arbete och fritid blivit allt suddigare. Tillsammans med en global pandemi som lett till en omställning till distansarbete ökar problemen med att upprätthålla en hälsosam arbetslivsbalans. Microsoft Viva till din tjänst!

Medan flexibiliteten att arbeta var som helst och när som helst kan ha många fördelar kan det också leda till att anställda känner att de alltid måste vara tillgängliga vilket kan störa en sund arbetslivsbalans och bidra till stress och utbrändhet.

Den snabba takten av teknologiska förändringar kan också utgöra en utmaning. För att hålla jämna steg måste företag och anställda ständigt uppdatera sina kunskaper och färdigheter, vilket kan leda till ytterligare stress.

Med den enorma mängd information som finns tillgänglig kan det vara utmanande för anställda att effektivt hitta och använda den information de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter.

När anställda arbetar mer på distans blir det svårare att bygga och upprätthålla starka teamrelationer, skapa en sammanhängande företagskultur och att samarbeta effektivt och samordna arbetsuppgifter.

Microsoft Viva är utformat för att adressera dessa och andra utmaningar i det moderna arbetslivet, genom att erbjuda verktyg och funktioner som hjälper till att effektivisera arbetsflöden, stötta lärande och underlätta en effektiv, meningsfull kommunikation. Genom detta skapas en mer balanserad, hälsosam och produktiv arbetsmiljö.

Microsoft Viva är en medarbetarupplevelseplattform (EXP) utformad för att skapa en sammanhängande arbetsmiljö, förenkla vardagliga uppgifter och främja en sund balans mellan arbete och privatliv. Plattformen består av fem huvudkomponenter: Viva Connections, Viva Engage, Viva Insights, Viva Learning och Viva Topics.

Viva Connections fungerar som en central portal för all internkommunikation. Genom att centralisera tillgången på information och verktyg kan Viva Connections minska tiden som anställda spenderar på att söka efter resurser och förbättra effektiviteten.

Viva Engage erbjuder en plattform för att bygga communities och främja konversationer inom en organisation. Den gör det möjligt för anställda att mötas, uttrycka sig och känna tillhörighet genom att bygga relationer på arbetsplatsen. Viva Engage tillhandahåller en central plats för att koppla samman människor över hela företaget oavsett var och när de arbetar, vilket säkerställer att alla inkluderas och engageras

Viva Insights tillhandahåller personliga insikter och databaserade rekommendationer baserade för att hjälpa anställda att förvalta sin tid mer effektivt, undvika utbrändhet och upprätthålla en sund balans mellan arbete och privatliv.

Viva Learning samlar all företagets inlärningsmaterial på ett ställe, vilket gör det enklare för anställda att hitta och komma åt de resurser de behöver för att utvecklas inom sina roller. Genom att ge anställda möjlighet att styra sin egen utbildning kan Viva Learning bidra till att skapa en kultur av ständigt lärande och utveckling.

Viva Topics använder AI för att automatiskt generera kunskapskort baserade på den information och data som finns tillgängliga inom organisationen. Detta hjälper anställda att hitta information snabbt och enkelt, vilket kan minska stress och öka produktiviteten.

Plattformen innehåller också ett antal andra tjänster, så som Viva Goals och Viva Glint.

Viva Goals hjälper organisationer att koppla ihop sina team med företagets strategiska prioriteringar. Genom att tillämpa principerna från OKR-ramverket bidrar Viva Goals till att ena teamen runt företagets mål, vilket i sin tur driver affärsresultat.

Viva Glint hjälper organisationer att förstå och förbättra medarbetarengagemanget. Den mäter och förbättrar medarbetarengagemanget och hjälper organisationer att skapa en mer engagerad och produktiv arbetsstyrka.

Just nu införs Microsofts AI-motor Copilot i Viva-plattformen.

Microsoft 365 Copilot integrerar stora språkmodeller med data från Microsoft 365-appar och Microsoft Graph. Integrationen av Copilot i Microsoft Viva utgör en betydande del i plattformens mål att skapa en mer engagerad och produktiv arbetsstyrka. Den ökar anställdas engagemang och produktivitet genom att erbjuda AI-drivna insikter och verktyg som förbättrar arbetsflöden och effektivitet. Med Copilot kan användare dra full nytta av Viva-plattformens förmåga att koppla samman människor, innehåll och färdigheter på en central plats

Genom att stödja effektiv kommunikation, tidsanvändning och ständigt lärande kan Microsoft Viva ge stöd åt företag och deras anställda när de navigerar i det moderna arbetslivets utmaningar. Med sin fokus på att skapa en sund arbetsmiljö och arbetslivsbalans kan Microsoft Viva spela en central roll i att forma framtidens arbetsliv.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Robert Lindgren

Robert Lindgren is a Microsoft 365 Expert with +10 years of experience in helping customers implement and adopt solutions. He specializes in SharePoint, Viva and the Power Platform

Skicka e-post