Precio Fishbones årsredovisning publicerad

Precio Fishbone AB (publ):s årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig att läsa och ladda ned från bolagets webbplats www.preciofishbone.se under Investor relations.

Stockholm den 14 maj 2020

Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta Christer Johansson, VD, 073-078 80 40.

Precio Fishbone är ett konsult- och systemutvecklingsföretag med  verksamhet i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Malmö, Stockholm, Västerås, Växjö, Köpenhamn och Ho Chi Minh City i Vietnam. Företaget har också representationskontor i London och Ottawa. Totalt är cirka 260 personer anställda i koncernen.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholms regelverk. Erik Penser Bank AB är även likviditetsgarant för bolagets B-aktie.

certifiedadviser@penser.se
08-463 83 00