Precio Fishbones årsredovisning färdigställd och publicerad

Under 2021 har en återgång till någon slags normalitet successivt skett vartefter covid-19 pandemin klingat av. Vi arbetade visserligen även innan pandemin till stor del på distans men omfattningen har ökat och vi kommer även fortsättningsvis ligga på en högre nivå av distansarbete än innan pandemin. Acceptansen för distansarbete har också ökat hos våra kunder vilket gjort det lättare för oss att kombinera leveransteam oberoende av geografisk lokalisering vilket är positivt för oss. 

Under pandemins första år sjönk nykundsförsäljningen av våra SaaS-tjänster och inför 2021 beslöt vi därför att satsa för att få igång denna försäljning igen. Vår förhoppning var att det förbättrade pandemiläget skulle ge möjligheter till kundbesök igen. Även om pandemin inte gick tillbaka så fort som vi alla hoppades på och alla restriktioner därför inte lättades så har läget förbättrats och vår nykundsförsäljning börjat ta fart igen. 

Hög efterfrågan i konsultdelen 

Det har under året varit en generellt god efterfrågesituation vilket gett en bra beläggning av våra konsulter. Förutom i det tredje kvartalet. Vi har under många år varit bortskämda med att uppdrag och nya projekt från större kunder som vi arbetat länge med kommer in utan att vi behöver lägga ned stora säljresurser. När inflödet hackar bland för många av dem ger det stora negativa effekter. Det var vad som hände i det tredje kvartalet. Under slutet på året har debiteringsgraden varit hög och trenden positiv. Extremt höga sjukskrivningstal i december på grund av omikron gav tyvärr ett hack i återhämtningen så att vi inte riktigt lyckades ta tillbaka det vi förlorade i det tredje kvartalet. 

Våra erbjudanden och våra kunder 

Våra erbjudanden riktar sig främst mot medelstora och större offentliga och privata verksamheter, men även ideella organisationer inom biståndsområdet är en viktig kundkategori. Offentlig sektor är fortsatt Precio Fishbones största kundsegment. Under 2021 kom nära 45 procent av våra intäkter från offentlig sektor. Energimyndigheten, Trafikverket, Socialstyrelsen, Västra Götalandsregionen och FMV är tillsammans med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket de största offentliga kunderna. När det gäller privata företag arbetar vi inte inom någon specifik vertikal utan vi har allt från dagligvaruhandelsföretag som Ica, Axfood, Kicks och Systembolaget via läkemedelsföretag som Novo Holding till ingenjörs- och teknikföretag som WSP och Alten till försäkringsbolag som Royal & Sun Alliance och vidare till tillverkande företag som MAN, Electrolux, Toyota, Sandvik och Signify bland kunderna. Den vertikal som finns är biståndsorganisationer där närmare 50 sådana över hela världen använder vår SaaS-lösning NGO Online för sina biståndsprogram och -projekt. 

Knappt 80 procent av den totala omsättningen kommer från svenska kunder. Resterande del, drygt 20 procent, kommer främst från större europeiska företag som till exempel MAN, ÖBB, Ipsos, Royal & Sun Alliance och SEG Automotive samt från internationella biståndsorganisationer i Europa, Nordamerika och Australien. För produkterna är andelen av omsättningen utanför Sverige cirka 25 procent. 

Vi är väl positionerade inom de leveransområden som vi verkar inom. Vi har Microsoft Gold Partner status inom sex kompetensområden. Ett område som växer snabbt är konsultationer inom Microsoft 365. För att samla vårt erbjudande och ge våra kunder ett heltäckande erbjudande har vi skapat ett Microsoft 365 Center of Excellence. Ett annat område som haft god tillväxt under året är Data Analytics där vi bland annat byggt ett antal lösningar inom transportområdet till exempel för Mälartåg. 

Det största enskilda projekt som vi vunnit under året landade vi i slutet på året. Vi ska för Spelinspektionens räkning nyutveckla ett system där spelare på till exempel online-casinon kan stänga av sig själva och få en bekräftelse på sin aktiva avstängning. Lösningen heter Spelpaus.se och består av tre delsystem täcker att behov som intressenterna spelare, spelbolag och Spelinspektionen har. 

Högt rankade och prisbelönta igen! 

Omnia Digital Workplace som är vår produktsvit för att skapa en modern digital arbetsplats rankades för femte året i rad i topp i marknadens största internationella rankning av intranätprodukter. Omnia levereras till kunderna som en molntjänst från Microsofts Azuremoln eller som en on premises-lösning om kunden önskar det. 

En viktig marknad för Omnia finns i DACH-regionen och för att bättre bearbeta denna marknad har vi under året öppnat ett kontor i Düsseldorf med egen personal och genom att all marknadsföring bland annat genom webbinarier och sociala kanaler nu också sker på tyska har vi stärkt vår position på marknaden i DACH-regionen. Vi har också etablerat oss i Norge och kraftigt ökat våra marknadssatsningar i Nordamerika under året. 

Ett jubileumsår 

Precio Fishbone firade under 2021 sitt 20-års jubileum. Under dessa 20 år har mycket utvecklats. Vi har gått från att vara en lokal leverantör till att arbeta internationellt. Vi har kompletterat vårt erbjudande med egna mjukvaruprodukter levererade som SaaS-lösningar. Omsättning och antal medarbetare har växt, främst organiskt men också genom ett par strategiska samgåenden. En sak som inte förändrats är vårt fokus på att allt vi gör ska baseras på Microsofts produkter och plattformar. För oss har det varit och är en viktig framgångsfaktor. De viktigaste framgångsfaktorn är dock förstås mina medarbetare. Deras spetskompetens, engagemang och förmåga att lösa våra kunders behov är och har under alla år varit helt avgörande för vår framgång. 

Den geopolitiska situationen som Rysslands invasion av Ukraina skapat ligger högst på dagordningen i de flesta sammanhang just nu. Vi har ingen verksamhet i Ryssland eller Ukraina och inte heller affärer med ryska eller ukrainska företag men att det som händer inte kommer att påverka vår verksamhet vore naivt att tro men hur mycket och när är omöjligt att bedöma. Vi hjälper till med det vi kan och för tillfället det är bidrag till humanitärt bistånd till Ukraina. 

Stockholm den 7 april 2022 

Christer Johansson

CEO

+46 730788040Skicka e-post