Precio Fishbones Årsredovisning 2019

En mycket bra start, ett svagt mellanparti och en spurt som inte räckte hela vägen sammanfattar med sporttermer det ekonomiska utfallet under 2019.

Det svaga mellanpartiet berodde på att projekt sköts fram i tiden eller minskade i omfattning samtidigt som vi rekryterat och dimensionerat verksamheten för att de skulle starta. Uteblivna intäkter och ökade kostnader innebar ett svagt tredje kvartal. Under det fjärde kvartalet såg vi både en återhämtning vad gäller intäkter och att åtgärder för att minska kostnader började ge viss effekt.

Vår spurt räckte inte ända fram för att ta igen det vi förlorat lönsamhetsmässigt men en EBITA-marginal på 10,3 procent är över vårt långsiktiga mål på 10 procent För hela året har omsättningen ökat med 7,5 procent. Hela omsättningsökningen är organisk.

Bäst i test för tredje året i rad

Omnia Digital Workplace som är vår produktsvit för att skapa en modern digital arbetsplats rankades för tredje året i rad högst i marknadens största internationella rankning av intranätprodukter för SharePoint och Office 365. Fler produkter än tidigare år, totalt över 50, utvärderades och vi lyckades behålla vår topplacering med Omnia. Omnia levereras till kunderna som en molntjänst från Microsofts Azuremoln. Microsofts vidare utbyggnad av kapacitet och tjänsteinnehåll i Office 365 ger fler Office 365 abonnenter och därmed ökar den potentiella marknaden för Omnia. Vi har lyckats väl med att under året fortsätta att ta Omnia till kunder utanför Sverige och antalet användare är på väg mot 1000 000.

Kundsegment

Offentlig sektor har alltid varit Precio Fishbones största kundsegment. Under 2019 kom nära 47 procent av våra intäkter från offentlig sektor. Trafikverket, Energimyndighet, Socialstyrelsen och Västra Götalandsregionen är de största kunderna och vi har arbetat med dem under många år. Den största ökningen har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket stått för genom att vi vunnit ett nytt ramavtal. Långa kundrelationer där vi utvecklar, förvaltar och supporterar verksamhetsnära applikationer som åtaganden karaktäriserar mycket av det vi gör för våra kunder inom Offentlig sektor. Handel och Bank, finans och försäkring är relativt sett små kundsegment, båda med en andel under 5 procent, men har ökat under året. Inom Handel beror ökningen på att vi haft framgångar med Omnia, främst inom dagligvaruhandel. Ökningen inom Bank, finans och försäkring kommer också från Omnia med nya kunder både i Sverige och internationellt.

Inför2020

När detta skrivs i maj så har större delen av världen drabbats av covid-19 pandemin. De ekonomiska konsekvenserna har vi bara börjat se. Vi kommer också att drabbas men våra stora andel kunder inom offentlig sektor ger en viss säkerhet liksom att vi för våra produkter, Omnia, NGO Online och Kaskelot, har löpande abonnemang och supportavtal med återkommande intäkter. Nyförsäljning och även uppstart av nya projekt är ett dilemma. Båda dessa aktiviteter underlättas av fysiska mö-ten men det är inte helt stopp.

Inom kundsegmentet Industri har vi vår största exponering mot fordonsindustri vilket innebär en risk. För att möta den nya situationen har vi tvingats till kostnadsanpassning och tyvärr också personalneddragningar och korttidspermitteringar men i begränsad omfattning. Vårt mål är att behålla så många som möjligt, helst alla, av våra duktiga medarbetare för att bibehålla bolagets höga kompetensnivå och leveransförmåga. Ytterligare åtgärder kan tyvärr inte uteslutas i ett extraordinärt läge som detta.

 

Stockholm den 6 maj 2020

Christer Johansson