Precio Fishbones årsredovisning 2018

Verkställande direktören har ordet

Omsättningen har under 2018 ökat med 15 procent jämfört med 2017 och rörelseresultatet (ebita) ökat med hela 46 procent. En konsultaffär som går för högtryck och som genererar produktaffärer och en produktaffär som leder till utvecklings- och förvaltningsuppdrag har skapat god tillväxt med ökad lönsamhet. Den ekonomiska utvecklingen är
jag givetvis mycket nöjd med men det som gör mig verkligt stolt är det engagemang, den kompetens och nyfikenhet och
allt hårt arbete som alla medarbetare besitter respektive har lagt ned under året. Det är de som står för den verkligt stora prestationen!

Repris: Bäst i test

För andra året i rad kom vår produkt Omnia Intranet på första plats i marknadens största globala rankning av intranätprodukter för SharePoint och Office 365. Topplaceringen förra året har varit mycket värdefull för att nå ut med vårt produkterbjudande till kunder utanför Norden. Intresset för hur en organisation med produkterna inom Omnia-sviten kan skapa en modern digital arbetsplats har varit mycket stort. Vi har under året slutit avtal med och levererat lösningar till kunder i Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Österrike, USA och Kanada. I många fall har vi arbetat tillsammans med lokala partners. Vi hoppas på samma positiva effekt under 2019 och med nya produktreleaser gör vi Omnia ännu mer konkurrenskraftigt på den internationella marknaden.

En trygg bas

Drygt 40 procent av vår omsättning kommer från offentlig sektor. En del av denna omsättning kommer från produkter men en större andel kommer från projekt och konsulttjänster.
Oavsett leveransform behöver vi vinna uppdragen genom
offentliga upphandlingar. Vi har som mål att själva delta med ett eget anbud om vi har den efterfrågade leveransförmågan
inom den egna organisationen. Under 2018 har vi lyckats bra med att vinna offentliga upphandlingar både vad gäller produkter
och projekt- och konsultavtal. Vunna upphandlingar samt förlängda och utökade uppdrag på bl a Trafikverket,
Socialstyrelsen, Malmö Stad och fmv ger en trygg bas för de kommande åren. Den största upphandling som vunnits under
året är med Energimyndigheten och har ett beräknat värde på cirka 60 miljoner sek under en fyraårsperiod.

Produktutveckling

För drygt fem år sedan beslutade vi oss för att komplettera vårt erbjudande med produkter inom några av de områden vi arbetat med länge. Fördelarna för kunderna att bygga sin lösning på en produkt var många och vi såg en möjlighet i att kunna erbjuda en kombination av specialistkunskaper tillsammans de fördelar en produkt ger. Genom att erbjuda både projekt och produkt har vi nått goda framgångar. En viktig del i framgångarna är hur vi arbetar med produktutveckling. Vi har genom ett nära samarbete mellan svenska och vietnamesiska specialister hittat en arbetsform som visat sig vara mycket framgångsrik och under året har vi löst ut det minoritetsägande som funnits i det vietnamesiska bolaget.

Utsikter inför framtiden

Vi har haft en god tillväxt som varit helt organisk och samtidigt en kraftig förbättring av lönsamheten. Inför framtiden är vårt fokus fortsatt på organisk tillväxt under lönsamhet. Vi har möjligheter att växa både vår konsultaffär och vår produktaffär.
För att få god tillväxt i den senare så är vår strategi att arbeta tillsammans med partners på de geografiska marknader som vi inte finns på. Egna etableringar eller förvärv för att stärka den internationella närvaron är inte prioriterade men inte heller uteslutna.

Vi lämnar aldrig prognoser i finansiella termer men jag ser fram mot ett fortsatt intressant 2019 med ett som vi bedömer gott affärsläge.

Christer Johansson

CEO

+46 730788040Skicka e-post