Precio Fishbones årsredovisning 2017

En ekonomisk sammanfattning av 2017 skulle enkelt kunna beskrivas som ”bäst hittills”. För hela året har omsättningen ökat med 3,7 procent och rörelseresultatet (EBITA) med 13,6 procent. EBITA-marginalen har ökat till 8,8 procent (8,1).

Lönsamheten utvecklas snabbare än omsättningen och det har två huvudförklaringar: Den nedåtgående utveck-lingen av timpriser som funnits under ett antal år har vänts uppåt. Den andra förklaringen är att de investeringar vi gjort, och fortsatt gör, i produktutveckling har framgångar och andelen återkommande intäkter från produkter ökar. Konsultaffären är dominerande men allt större del av den sker i kombination med en produktaffär.

Bäst i test

Ett av de områden vi fokuserar på är att hjälpa organisationer att nå sina mål genom att bidra till att skapa moderna digitala arbetsplatser. Vi har en ledande position i Sverige och i november 2017 fick vi ett kvitto på att det vi erbjuder håller högsta internationella nivå. Vår produkt Omnia Intranet kom på första plats i marknadens största rankning av intranätprodukter för SharePoint och Office 365. Totalt utvärderades erbjudanden från 42 leverantörer från hela världen och vår topplacering har skapat ett mycket bra utgångsläge att bygga vidare på. Under 2017 har vi etablerat en partnerorganisation med leveranser i alla nordiska länder. Under 2018 siktar vi på Storbritannien och USA.

Regional styrka

Vi finns på åtta orter i Sverige. Anledningen är att vi vill finnas nära våra kunder. Närheten och att vi arbetat länge tillsammans med kunderna ger oss verksamhetskunskaper med insikter i och förståelse för kundernas verksamhet som i många fall är unika. Vi kommer fortsätta utveckla vår regionala närvaro och styrka för att behålla vår position som en långsiktig partner. Att utveckla en regional långsiktig närvaro gäller även i högsta grad för det kontor vi öppnat under hösten i Köpenhamn. Vi har haft en mycket bra start och genom ett nära samarbete med kontoret i Malmö har utvecklingen varit över förväntan.

Internationell räckvidd

NGO Online är en molnbaserad programhanteringslösning som är speciellt byggd för internationella icke-statliga humanitära biståndsorganisationer. NGO Online stödjer och binder samman verksamheten hela vägen från hantering av donationer till hjälparbete i fält.

Vi har under åren skaffat oss en bred kunskap inom detta område genom att arbeta tillsammans med olika internationella biståndsorganisationer och idag använder ett 20-tal organisationer över hela världen NGO Online.

Vi har nu tecknat ett samarbetsavtal med Unit4 som är en av de världsledande leverantörerna av ERP-system till biståndsorganisationer om att leverera NGO Online tillsammans med Unit4:s svit av produkter för att ännu bättre kunna erbjuda biståndsorganisationer en helhetslösning för stöd och styrning av veksamheten.

Bilderna i årets årsredovisning kommer från vårt kontor i Ho Chi Minh City i Vietnam. Huvuddelen av verksamheten där är inriktad på produktutveckling men vi har även en ökande andel av regionala affärer. De utgör än så länge en mindre andel av den totala verksamheten men tillväxten i regionen är stark och behovet av högkvalitativa systemutvecklingstjänster är stort så vi ser en stor potential att växa på den regionala marknaden.

Inför 2018

Utgångsläget inför 2018 är gott med både interna och externa förutsättningar för att bli ett riktigt bra år. Vår prestation och vårt resultat bygger på den kompetens och det engagemang våra anställda har.

En utmaning som finns för alla i vår bransch nu och inför kommande år är att rekrytera och behålla medarbetare. Vi har, och har historiskt haft, en mycket låg personalomsättning. Att fortsatt lyckas med det är högt prioriterat och vi arbetar hårt, varje dag, med att rekrytera och behålla våra fantastiska medarbetare.

Vi lämnar aldrig prognoser i finansiella termer men konjunkturläge och interna förutsättningar gör att jag ser fram mot 2018 med tillförsikt.

Christer Johansson

CEO

+46 730788040Skicka e-post