Precio Fishbone utökar portföljen med Sharedien Digital Asset Management

Precio Fishbone ingår samarbete med schweiziska Sharedien och kompletterar sin portfölj med Sharedien DAM.

Precio Fishbone bygger vidare på sin portfölj och blir nu ny samarbetspartner till Sharedien och kompletterar sin portfölj med Sharediens DAM-produkt.

– Vi har sedan ett par år tillbaka ett framgångsrikt partnerskap men Sharediens moderbolag Advellence för vår egen digital workplace produkt Omnia på den scheweiziska marknaden och ser fram emot att fördjupa partnerskapet genom att kunna erbjuda Sharedien på den svenska marknaden, säger Christer Johansson, VD, Precio Fishbone

Precio Fishbone får med Sharedien Digital Asset Management, en av Europas ledande DAM-lösningar i sin portfölj. Precio Fishbones team av DAM- och PIM-specialister kommer tillsammans med Sharedien kunna täcka alla individuella kundkrav från konsultation, utveckling och integration av Sharedien DAM.

– Vi är glada över att samarbeta med Precio Fishbone i Sverige för att utnyttja framtida synergier för framåtblickande DAM- och PIM-integrationer för våra gemensamma kunder, säger Sharedien.

Om Precio Fishbone:

Precio Fishbone utvecklar egna mjukvaruprodukter och SaaS-erbjudanden samt skräddarsydda IT-lösningar som ökar affärsprestanda, kostnadseffektivitet och kundvärde. Under årens lopp har våra många framgångsrika kundprojekt gett oss djupgående kunskap om alla typer av organisationer och branscher. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Storbritannien, Kanada och Vietnam. Precio Fishbone är noterat på Nasdaq Stockholm First North och har 250 anställda.

Om Sharedien:

Sharedien är världens första digital asset managementsystem med en generisk datamodell. Med sin multidomänmetod, som kan tillämpas på alla datahanteringssystem, skapar Sharedien grunden för "verkligt anslutna data" och blir en integrerande del av nätverksbaserade företagsdata i företag. Swiss Made Excellence

Kontakta oss gärna om du vill veta mer

Christer Johansson, CEO, Precio Fishbone
christer.johansson@preciofishbone.se
+46 10 483 81 40