Precio Fishbone tecknar långsiktigt avtal med TLV

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Precio Fishbone har tecknat avtal avseende agilt utvecklingsteam för att utveckla och förvalta TLV:s ärendehanteringssystem. 

TLV är en statlig myndighet som beslutar om vilken tandvård, vilka läkemedel och vilka förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskydden. TLV har även en roll på apoteksmarknaden där TLV bidrar till god service och tillgänglighet på apotek i Sverige.

TLV:s vision är att få ut mesta möjliga hälsa för skattepengarna. 

- Vi är mycket glada över att i mycket hård konkurrens vunnit denna upphandling där ett tufft moment var en heldags Code Camp, det vill säga en programmerings- och samarbetstävling. Vi ser fram mot att arbeta med TLV och utvecklingen av ärendehanteringssystemet, säger Gunilla Helmstein regionchef Stockholm på Precio Fishbone. 

Avtalet sträcker sig över två år med möjlighet att förlänga med ytterligare sex år samt utrymme för tillägg och utökning. Värdet inklusive förlängningar beräknas till ca 35 MSEK. 
 
Kontaktuppgifter 

Gunilla Helmstein

Manager

+46 725 40 28 05Skicka e-post