Precio Fishbone Bokslutskommuniké 2022

Omsättningen ökade i det fjärde kvartalet med 5,1 procent och vi har under kvartalet sett en fortsatt hög aktivitetsnivå på marknaden. Vi har under kvartalet genomfört egna och deltagit i ett antal events på plats vilket gett nya affärsmöjligheter. Att återigen kunna komplettera vår digitala marknadsföring med personliga möten är viktigt. De extra kostnader vi haft för detta under kvartalet tror vi är väl använda pengar.

Att intäkterna har ökat under kvartalet beror dels på att vi blivit fler debiterande konsulter dels på att nya kunder valt Omnia och NGOonline. Prisnivån är densamma som under kvartal 4 2021 så hela ökningen beror på ökning av volymen. För 2023 har prishöjningar genomförts för gällande avtal genom indexering men den generella prisnivån har inte ökat mer än marginellt.

På kostnadssidan har vi jämfört med samma kvartal förra året ökat våra marknadsföringskostnader med cirka 1 MSEK. Vi har också en negativ valutaeffekt på grund av försämrad växelkurs på såväl USD som CAD. Lönerna på vårt mjukvaruutvecklingscentrum i Vietnam är satta i USD och alla kostnader för det kanadensiska dotterbolaget är i CAD. Vi har visserligen en ökande andel av vår omsättning i USD och CAD men netto är valutakurseffekten jämfört med samma kvartal 2021 drygt 1,1 MSEK i ökade kostnader.

Skapa tillväxt

Vår huvudstrategi för att förbättra marginalerna är att skapa tillväxt så att gemensamma kostnader och kostnader för produktutveckling som är fasta kan slås ut på högre intäkter men vi arbetar också med att sänka våra kostnader. Att vi är fler anställda liksom årets löneökningar påverkar givetvis våra kostnader mest men fokus för att sänka kostnaderna 2023 ligger på IT-kostnader och lokalkostnader som är de två följande kostnadsposterna storleksmässigt.
Båda kommer att kunna sänkas under 2023. IT-kostnaderna redan under det första kvartalet och lokalkostnaderna från och med kvartal 2.
SaaS-tjänsterna

Omnia toppraknad

Omnia har för sjätte året i rad topprankats i ClearBox globala utvärdering av intranät och Digital Workplace produkter. Utmärkelsen ClearBox Intranet Choice 2023 är mycket värdefull för vår marknadsföring. Vi har under kvartalet genomfört vårt eget event, Omnia User Group Conference, och mycket glädjande är att vi lyckades samla cirka 130 deltagare i Hyllie utanför Malmö. Vi deltog också i European Sharepoint Conference på andra sidan sundet i Köpenhamn. Det var den första ESPC ”på riktigt” efter pandemin och mycket välbesökt. Suget efter att mötas fysiskt igen verkar vara stort!
Stärkt partnerskap med Microsoft

Vår valadminstrativa SaaS-lösning Kaskelot har också lyckats ta sig över sundet till Danmark under kvartalet.
24 danska kommuner har redan valt att använda Valghalla (Kaskelot bytte namn under överfarten) för sin valadministration, vilket är mycket glädjande. En del anpassningar krävs men de kommer att vara klara i god tid inför nästa danska valg.

Microsoft Solutions Partner

Microsoft har gjort om och skärpt kvalificeringskraven i sitt partnerprogram och vi är stola över att ha blivit Microsoft Solutions Partner inom fyra områden. Vi tackar för förtroendet och ser fram emot möjligheten till ett spännande och fördjupat samarbete med Microsoft.

 

Christer Johansson

CEO

+46 730788040Skicka e-post