Precio Fishbone Bokslutskommuniké 2021

Omsättningen ökade i det fjärde kvartalet och en stark marknad har gett en resultatmässig åter-hämtning efter ett svagare tredje kvartal. Återhämtningen mattades dock av på grund av mycket höga sjukskrivningstal i slutet av kvartalet. I december var sjukskrivningarna hela 440 procent högre än i december 2020. Den höga smittspridningen av omikron är orsaken till våra höga sjukskrivningstal.

Godkänt kvartal beaktat påverkan av covid-19 

En förbättrad debiteringsgrad och en god efterfrågan i konsultdelen av verksamheten har inneburit att vi ökat omsättningen i kvartalet jämfört med 2020. Resultatmässigt nådde vi inte upp till samma nivå som i sista kvartalet 2020, som är vårt bästa någonsin. De höga sjukskrivningstalen påverkade lönsamheten men huvudskälet till skillnaden jämfört med 2020 är de ökade kostnader vi har genom satsningar på ökad marknadsnärvaro utanför Sverige och Danmark för Omnia, vår SaaS-lösning för Digital Workplace.

Vi har gjort nyetableringar i Tyskland och Norge samt utökat verksamheten i Kanada. I både Tyskland och Kanada har vi under året haft framgångar. En läkemedelskoncern med 15 000 användare i USA som valt Omnia under kvartalet är vår största affär hittills i Nordamerika. En annan intressant Omniaaffär värd att nämna på den nordamerikanska marknaden är med ett kanadensiskt försäkringsbolag.

I Norge etablerade vi oss lite senare under året och där har det gått lite trögare men vi ser en positiv trend i antalet kvalificerade affärsmöjligheter under det sista kvartalet. 

Framför allt Omnia men även våra andra Saas-produkter, NGO online och Kaskelot, ger oss återkommande intäkter i form av software assurance, prenumerationer och fasta supportintäkter. Totalt har de återkommande intäkterna ökat med 17 procent under 2021 och exkluderar vi fasta supportintäkter så är ökningen 21 procent. Siffrorna avser kontrakterade årsintäkter. 

Omnia i topp igen! 

Vi har under flera år varit topprankade i det brittiska undersökningsföretagets ClearBox globala utvärdering av intranät och Digital Workplace produkter. I årets utvärdering var konkurrensen hårdare än någonsin då Omnia även ställdes mot produkter som inte bygger på Microsoft 365 och SharePoint.

Omnia klarade den rigorösa utvärderingen och konkurrensen galant och för femte året i rad topprankades Omnia. Utmärkelsen ClearBox Choice 2022 är mycket värdefull för vår marknadsföring, särskilt utanför Sverige och Danmark. 

Nya spännande systemutvecklingsprojekt 

Under kvartalet vann vi en upphandling av en ny tjänst mot spelmissbruk. Vi ska utveckla tre nya delsystem för Spelinspektionens webbtjänst Spelpaus.se. Det är en tjänst där spelare på till exempel online-casinon kan stänga av sig för allt spel i Sverige. Precio Fishbone kommer efter genomfört utvecklingsprojekt ansvara för såväl support som förvaltning och vidareutveckling under upp till sju år. 

Ett annat spännande projekt, där vi just avslutat en Proof of Concept, gäller att hjälpa en internationell koncern inom uthyrning, tvätt, underhåll och leverans av kvalitetstextilier att lyfta centrala produktionssystem till Microsofts Azureplattform. 

I båda fallen har vår fokusering på Microsoft och våra konsulters spetskompetens varit avgörande för att vi fått möjligheten att arbeta med intressanta projekt för spännande kunder.

 

Christer Johansson

CEO

+46 730788040Skicka e-post