Precio Fishbone Bokslutskommuniké 2019

Vi fortsätter växa under det fjärde kvartalet. Tillväxten är i sin helhet organisk och takten 8 procent både för kvartalet och helåret. För helåret är EBITA i nivå med förra året och resultat efter skatt per aktie något högre. Vi kommer ha fortsatt fokus på tillväxt och har under andra delen av året ökat våra marknadsinvesteringar och förstärkt försäljningsorganisationen för att klara detta.

Den andra halvan av 2019 har präglats av större osäkerheter än under de närmast föregående åren. Vi hade under Q3 en alldeles för låg beläggning i konsultdelen av vår verksamhet då vi rekryterat och planerat för ett antal projekt som sedan inte startade. Under Q4 har situationen förbättrats men inte helt stabiliserats då omfattningen på vissa projekt inte är den vi planerat för. Samtidigt är min uppfattning att vi i dialoger med både befintliga och presumtiva kunder uppfattar ett stort behov av de tjänster vi erbjuder. Det är längre beslutsprocesser men fortsatt goda möjligheter att skapa affärer.

"Minskar osäkerheten och riskerna"

För produktdelen av verksamheten har vi under året haft en god utveckling men ser en fortsatt förskjutning av efterfrågan från licensköp av produkter till prenumeration med en månadsavgift. Det innebär att intäkter och kassaflöde påverkas genom att de förskjuts framåt i tiden. Att ha ett prenumerationserbjudande och paketerade tjänster kopplade till produkterna minskar osäkerheten och riskerna vid ett investeringsbeslut hos kunderna. Investeringsbeslut kan fattas enklare och snabbare. Detta tillsammans med den flexibilitet som prenumerationsmodeller innebär gör att vi bedömer att trenden mot större andel prenumeration kommer att fortsätta, vilket är positivt för oss i en något avvaktande marknad.

Omnia bäst igen!

För tredje året i rad är vår produktsvit för att skapa en modern digital arbetsplats, Omnia, den högst rankade intranätprodukten i ClearBox stora global jämförelse av alla produkter på marknaden. Omnia fick också utmärkelsen Intranet Choice - Europe 2020. Fantastiskt roligt att i konkurrens med alla produkter på världsmarknaden, i år hela 55 stycken, bli högst rankad! Det kommer att ge stora möjligheter att öka takten i vår internationalisering av Omnia-affären. En viktig del för att lyckas med detta vår digitala marknadsföring och våra samarbeten med lokala partners. Vi har under det fjärde kvartalet bl a investerat i och lanserat ny produktwebbplats för Omnia och ny partnerportal. Kontinuerligt skapar vi också nytt innehåll i de olika kanaler som är motorn i vårt marketing automation-arbete som genererar leads till försäljare och partners. Det blir definitivt ett spännande år för Omnia.

Systemutveckling: projekt och förvaltning

Den del av vår konsultaffär som inte är kopplad till produkterna består av två huvuddelar; utveckling av nya system samt förvaltning och support av befintliga applikationer. Utvecklingsprojekten är av olika omfattning men typiskt sett längre än ett år och det efterföljande förvaltnings- och supportuppdraget sträcker sig över mycket lång tid. En av våra styrkor är att vi genom specialisering och verksamhetskunskap kan bidra med vidareutveckling och anpassningar som leder till konkreta effekter och verksam-hetsnytta för våra kunder. I tillägg till det vill vi intensifiera vår nykundsbearbetning och har därför förstärkt vår säljorganisation.

Christer Johansson

CEO

+46 730788040Skicka e-post