Nytt datum för årsstämma i Precio Fishbone AB (publ) – föreslagen utdelning utvärderas

Precio Fishbone AB (publ):s styrelse har med anledning av den osäkerhet covid-19 pandemin skapat om marknadsutveckling och konsekvenserna för Precio Fishbone beslutat att flytta fram bolagets årsstämma till tisdagen den 9 juni 2020 kl. 17.00.

Det tidigare kommunicerade styrelsebeslutet att föreslå stämman en utdelning om 1,80 SEK per aktie samt en extra utdelning om 0,20 SEK per aktie ligger tills vidare fast. Styrelsen utvärderar utvecklingen löpande och förslaget kan komma att ändras.

Kallelse till årsstämman publiceras i enlighet med bolagsordningen tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före datumet för årsstämman.

Stockholm den 1 april 2020

Styrelsen

För ytterligare information kontakta Bengt-Åke Älgevik, styrelsens ordförande, 070-873 18 38.

 

Precio Fishbone är ett konsult- och systemutvecklingsföretag med verksamhet i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Malmö, Stockholm, Västerås, Växjö, Köpenhamn och Ho Chi Minh City i Vietnam. Företaget har också representationskontor i London och Ottawa. Totalt är drygt 260 personer anställda i koncernen.

Precio Fishbone utvecklar och tillhandahåller såväl produkter som paketerade och skräddarsydda IT-lösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som teknik. Precio Fishbone är Microsoft Gold Partner inom fyra områden: Collaboration and Content, Application Development, Application Integration och Cloud Productivity.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholms regelverk. Erik Penser Bank AB är även likviditetsgarant för bolagets B-aktie. certifiedadviser@penser.se, tel. 08-463 83 00