Kommuniké från extra bolagsstämma i Precio Fishbone AB (publ) 2024-02-15

19:00 torsdagen den 15 februari 2024 hölls extra bolagsstämma i Precio Fishbone AB (publ).

Stämman fattade beslut i följande fråga:

Utdelning

Beslut om utdelning fattades i enlighet med styrelsens förslag till den extra bolagsstämman, innebärande en extra utdelning på 3,80 kr per aktie.
Beslutet fattades enhälligt.

Stämmoprotokollet finns tillgängligt på bolagets hemsida.

För mer information kontakta: 

Christer Johansson

CEO

+46 730788040Skicka e-post

 

Om Precio Fishbone

Precio Fishbone är ett konsult- och mjukvaruutvecklingsföretag med verksamhet i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Stockholm, Västerås och Ho Chi Minh City i Vietnam. Företaget har också representationskontor i London.

Totalt är cirka 170 personer anställda i koncernen. Precio Fishbone utvecklar och tillhandahåller såväl egna mjukvaruprodukter som paketerade och skräddarsydda IT-lösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som teknik. Precio Fishbone är Microsoft Solutions Partner inom fyra områden.

Carnegie Investment Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholms regelverk. Carnegie Investment Bank AB är även likviditetsgarant för bolagets B-aktie.