Precio Fishbone är nu certifierade enligt ISO 14001 – miljö

En certifieringsrevision är nu genomförd av Precio Fishbones ledningssystem för miljö. Revisionen genomfördes under juni månad och certifikatet erhölls utan några avvikelser.

– Det känns oerhört bra och visar på att vi tar hållbarhetsfrågorna på allvar och att de är integrerade i verksamheten, säger Andreas Sjöwitz, projektledare.

Den nya standarden ISO 14001 har nu implementerats och integrerats med det befintliga ledningssystemet för informationssäkerhet (ISO 27001).