Information om ägarförändring i Precio Fishbone AB (publ)

Precio Fishbones största ägare är Midsjörevet AB. Midsjörevet AB ägs till 100 % av anställda i Precio Fishbone. Midsjörevet och dess ägare har idag träffat avtal med Grenspecialisten om att Grenspecialisten förvärvar 320 000 Precio Fishbone-aktier.

- Genom att Grenspecialisten förvärvar aktier i Precio Fishbone får bolaget en långsiktig och strategisk ägare med gedigen erfarenhet av att vara med och bygga bolag inom vår bransch, säger Christer Johansson, ordförande i Midsjörevet och VD i Precio Fishbone.

- Vi har följt Precio Fishbone under en tid och tycker det är ett spännande företag med en stark konsultaffär samtidigt som bolaget stadigt ökat de produktrelaterade intäkterna. Vi ser fram emot att stötta bolaget i dess fortsatta tillväxtresa och internationalisering, säger Emil Hjalmarsson på Grenspecialisten.

Syftet med detta pressmeddelande är att ge bakgrunden till de förändrade innehav som insynspersoner kommer att rapportera.

Stockholm den 31 augusti 2020

 

För ytterligare information kontakta Christer Johansson, VD, 010-483 81 40.

 

Precio Fishbone är ett konsult- och systemutvecklingsföretag med verksamhet i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Malmö, Stockholm, Västerås, Köpenhamn och Ho Chi Minh City i Vietnam. Företaget har också representationskontor i London och Ottawa. Totalt är drygt 250 personer anställda i koncernen.

Precio Fishbone utvecklar och tillhandahåller såväl egenutvecklade produkter som paketerade och skräddarsydda IT-lösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som teknik. Precio Fishbone är Microsoft Gold Partner inom fyra områden: Collaboration and Content, Application Development, Application Integration och Cloud Productivity.

Företaget är listat på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser. Erik Penser Bank kan kontaktas på 08-463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.