Energimyndigheten ger Precio Fishbone förnyat förtroende

Precio Fishbone har vunnit Energimyndighetens upphandling av systemutvecklingstjänster. Avtalet är exklusivt för Precio Fishbone och löper på 2+1+1 år med ett totalt beräknat värde på 56 till 60 MSEK. - Vi är mycket nöjda och vi ser fram emot ett intressant och givande samarbete säger Joakim Lindberg, regionchef i Eskilstuna och leveransansvarig.

Precio Fishbone har vunnit Energimyndighetens upphandling av systemutvecklingstjänster. Avtalet är exklusivt för Precio Fishbone och löper på 2+1+1 år med ett totalt beräknat värde på 56 till 60 MSEK.

Vi är mycket nöjda med Energimyndighetens beslut att välja oss till partner för fortsatt utveckling och förvaltning av deras många olika system, säger Joakim Lindberg, regionchef i Eskilstuna och leveransansvarig.

- Att vi kunde uppfylla Energimyndighetens högt ställda krav på informationssäkerhet var en stark bidragande orsak till att vi vann upphandlingen. Våra processer och vårt certifierade ledningssystem inom ISO 27001 garanterar att vi kan leva upp till mycket högt ställda krav på informationssäkerhet, säger Stefan Hendén, Regionchef Mälardalen och affärsansvarig.

För ytterligare information

För ytterligare information kontakta Joakim Lindberg, regionchef Eskilstuna 072-570 33 04.

Om Precio Fishbone

Precio Fishbone är ett konsult- och systemutvecklingsföretag med verksamhet i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Malmö, Stockholm, Västerås, Växjö, Köpenhamn och Ho Chi Minh City i Vietnam. Företaget har också representationskontor i London och Ottawa.

Totalt är drygt 220 personer anställda i koncernen. Precio Fishbone utvecklar och tillhandahåller såväl paketerade som skräddarsydda ITlösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som teknik.

Precio Fishbone är Microsoft Gold Partner inom fyra områden: Collaboration and Content, Application Development, Application Integration och Cloud Productivity.

Företaget är listat på Nasdaq Stockholm First North Premier.