Delårsrapport januari – juni 2022

Under kvartalet har omsättningen ökat med 2 procent för bolaget totalt. Hela ökningen kommer från produktaffären. Konsultdelens omsättning har minskat något då antalet konsulter i genomsnitt varit färre, men vi har under kvartalets senare del lyckats öka antalet genom en satsning på rekrytering. Fortsatt ökade internationella satsningar på Marknadsföring, en bred satsning på rekrytering och en negativ valutaeffekt på våra utvecklingskostnader i Vietnam har påverkat rörelseresultatet negativt.

Konsultverksamheten

Under kvartalet har flera större projekt haft lyckosamma lanseringar. Spelinspektionens helt omarbetade onlinetjänst för att motverka  spelmissbruk,spelpaus.se, lanserades och helt sömlöst kunde alla inblandade aktörer ta del av helt ny lösning från en minut till en annan. Nu följer 7 år av förvaltning och vidareutveckling. Det franska företaget Elis är en global aktör inom textil- och hygienlösningar för hotell, restauranger, vårdgivare och industrier och vi är mycket glada över att arbeta tillsammans med deras utvecklare och experter för att lyfta det globala produktionssystemet till Microsoftplattform förberedd för en molnleverans i Azure. Den första fasen är genomförd i kvartalet och nästa fas startar i höst. Totalt har vi en lägre omsättning inom konsultverksamheten än under samma period förra året. Det beror dock inte på att vi saknar uppdrag. Vi behöver rekrytera snabbare. Vi behöver bli fler inom många områden och roller. Data & Analytics är ett område där vi ser en stark efterfrågan inom och under kvartalet har vi slutfört större uppdrag inom både transport- och fastighetssektorn.

SaaS-tjänsterna

Med början under förra året och med utökad omfattning under 2022 har vi bearbetat den internationella marknaden för att öka vår försäljning av SaaS-tjänsten Omnia Digital Workplace. Det är och har varit utmanande och arbetsamt men sakta men säkert ökar vi försäljningen. Under det första kvartalet ökade vi våra kontrakterade årliga intäkter (ARR) från internationella kunder med 1,1 MSEK och under det andra kvartalet med 1,4  MSEK. Hittills i år har de ökat med 19,2 % vilket är betydligt högre än på den skandinaviska marknaden. Vi tror på en fortsatt utveckling i samma riktining. En ny internationell utmärkelse för Omnia DW ger oss mod att satsa vidare. Det är den tyska tillverkaren av tunga fordon och motorer  MAN:s digitala arbetsplats, byggd på Omnia, som har fått utmärkelsen Gold Award av en jury bestående av de främsta experterna inom området.  Motiveringen finns på Omnias produktsite omniaintranet.com Omnia har också befäst sin ledande ställning i ClearBox ranking och höjt betyget  inom ett antal områden. Den nya rapporten finns också på Omniasiten. Våra farhågor att Rysslands invasion av Ukraina skulle få stora effekter för hur biståndsorganisationer använder sina medel har delvis besannats. Vi har lägre nyförsäljning mot denna sektor än under förra året men vi lyckas fortsatt skapa affärsmöjligheter för NGOonline och bland annat har CBM International bestämt sig för NGOonline liksom deras systerorganisation
CBM Global tidigare gjort. 

Valkvartal

Den 11 september är det valdag och för oss innebär det att vår Saas-lösning för valadministration, Kaskelot, används för fullt i de över 50  valnämnder som valt den. För oss innbär det ett spännande och utmanande arbete att säkerställa att tjänsten fungerar dygnet runt med högsta  säkerhet.

Christer Johansson

CEO

+46 730788040Skicka e-post