Delårsrapport januari – september 2021

Vårt tredje kvartal 2021 är ett av våra svagaste. För första gången gjorde vi en förlust i augusti. Debiteringsgraden för vår konsultdel samma månad var inte alls på den nivå vi brukar lyckas med utan var blygsamma 77 procent. Vi har lyckats mindre bra med att få en bra start på hösten. Att alla i organisationen kavlat upp ärmarna i september har inte räckt ända fram trots en stark spurt. Under det sista kvartalet är min bedömning att situationen fortsatt kommer att förbättras.

Konsultverksamheten i fokus

Vi har under många år varit bortskämda med att uppdrag och nya projekt från större kunder som vi arbetat länge med kommer in utan att vi behöver lägga ned stora säljresurser. När inflödet hackar bland för många av dem ger det stora negativa effekter. Det är vad som hänt i detta kvartal. Givetvis borde vi haft en bättre beredskap för detta och kan inte klandra våra kunder.

Breddad kundbas kräver ett aktivare försäljningsarbete och att vi utvecklar vårt marknadserbjudande. Långsiktiga avtal är fortsatt grunden men vi behöver bli flexiblare för att snabbare kunna möta variationer i efterfrågan.

Trots att vi haft ett svagt kvartal är min uppfattning att den underliggande efterfrågan i marknaden är god på de kompetenser och erbjudanden vi har. Vi håller fast vid vårt strategiska val att fokusera på leveranser av konsulttjänster i form av projekt, utvecklingsteam och långsiktiga förvaltningsåtaganden.

Debiteringsgraden har förbättrats under september men för en långsiktigt god utveckling behöver vi bli ännu mer aktiva med att hitta nya kunder. Vi är definitivt inte overksamma och har under kvartalet vunnit nya uppdrag för utvecklingteam bl a för en global leverantör av textil- och hygienlösningar. För att skapa mer flexibilitet behöver vi dock komplettera med resurskonsultförsäljning.

Produktleveransen

Vi har inte haft samma tryck på nyförsäljningen som under förra kvartalet vilket är naturligt under sommarmånaderna, men i slutet på perioden har vi haft framgångar med Omnia bl a med Trelleborgs kommun och i Danmark Aalborgs kommune. Vi ser ett fortsatt gott affärsläge, särskilt i Danmark där vi haft en dipp under kvartalet som passerat.

Vår satsning på marknader utanför Skandinavien har fortsatt och vi har förstärkt både marknads- och produktutvecklingsorganisationen för att matcha kraven från partners och kunder. Det är ett långsiktigt arbete men resultaten har börjat komma i form av vi har flyttat ett antal affärsdialoger närmare stängning och avtal.

I Tyskland har med-techbolaget Otto Bock valt Omnia och jag är övertygad om att vi kommer att stänga fler affärer innan årets slut, både i Nordamerika och DACH-regionen. Om vi lyckas och har fortsatt framgång på våra hemmamarknader ligger den magiska gränsen på 1.000.000 användare av Omnia inom räckhåll innan årets slut.

Påverkan av covid-19

Förhoppningsvis är detta den sista rapport som jag behöver kommentera hur covid-19 påverkar vår verksamhet, men osvuret är bäst. Verksamhetsmässigt har vi infört en policy som innebär en hybridmodell som ger möjlighet till distansarbete för delar av arbetsveckan. Det fungerar bra och suget efter att komma tillbaka och träffa kollegor och kunder har gjort att vi är fler på kontoren.

Under detta kvartal förra året fick stöd med anledning av covid19 med drygt 1,4 mkr. Av detta har knappt 0,5 mkr inte utnyttjats och därför återbetalats.

Christer Johansson

CEO

+46 730788040Skicka e-post