Delårsrapport januari – mars 2018

Den positiva trenden från det sista kvartalet förra året har fortsatt in i 2018. Vi har till och med överträffat det resultatrekord vi satte då. Den nya rekordnoteringen är 6,3 mkr för ett enskilt kvartal! Fokus är dock inte på resultat i enskilda kvartal utan på att bygga vidare på den högkvalitativa leverans av konsultationer och egna produkter som vi valt som strategi.

En ökande andel av våra intäkter kommer från produkter och SaaS-tjänster. De konsumeras i större och större omfatting online.

Vår kompetens både inom utveckling och leverans av produkter och SaaS-tjänster är viktig för att vi ska uppnå det våra kunder vill ha i form av kostnadseffektiva och snabba införandeprojekt som leder till flexibla lösningar som används över lång tid och i stor omfattning. Med en produkt/tjänst som utgångspunkt för en kundlösning minskar också förvaltningskostnaderna dramatiskt.

Kombinationen med kvalificerade konsultationer och produkter/tjänster är det framgångsrecept vi bygger vidare på.  

Bra start ekonomiskt 

Ekonomiskt har året börjat mycket bra. Vi har ökat omsättningen med drygt 7 procent och rörelseresultatet med 37 procent till 6,3 mkr. Det är vårt bästa första kvartal hittills. Vi har liksom andra i branschen haft effekter i kvartalet av hur påskledigheten infallit och att sjuktalen lokalt varit onormalt höga. Bortsett från det så har vi mycket att göra med hög beläggning på alla orter.

Försäljningen av alla produkter/tjänster har också varit god i kvartalet. En annan komponent som påverkar lönsamheten i högsta grad och inte ska glömmas bort är att vi lyckas leverera med fortsatt mycket hög kvalitet trots hög arbetsbelastning. 

Nytt partnerskap inom NGO

Vi har under många år arbetat med biståndsorganiationer för att stödja deras fältinsatser administrativt genom att erbjuda systemstöd som underlättar både genomförandet av insatserna och återrapporteringen till bidragsgivare. Vi har nu ett drygt 20-tal kunder i Australien, Europa och Nordamerika som använder vår produkt NGO Online.  

För att ytterligare stärka oss inom detta område har vi ingått ett strategiskt partnerskap med Unit4 som är en av världens ledande ERP-leverantörer och starka inom den ideella sektorn.  
Partnerskapet innebär för vår del att vi får en helt annan marknadsräckvidd och att vi tillsammans med en mycket kvalificerad partner kan nå många fler potentiella kunder. Partnerskapet har redan lett till intressanta kunddialoger och jag ser fram mot ett spännande partnerskap.  

Informationssäkerhet för affärsnytta

Informationssäkerhet har många aspekter alltifrån säker utveckling av kod via intrångsskydd till hur vi hanterar information som individer.

Genom att vi nu ISO 27001-certifierar oss så har vi verktygen på plats för att minska riskerna och öka affärsnyttan för oss och våra kunder.