Delårsrapport januari – juni 2023

Under kvartalet har omsättningen ökat med 9 procent för bolaget totalt. För halvåret är ökningen 12 procent. SaaS-tjänsterna har ökat med 20 procent under halvåret och Digital Journey med 4 procent. EBITA-resultatet har ökat med 5 procent under kvartalet och med 10 procent för halvåret. De åtgärder som vidtagits för att sänka kostnader för IT och lokaler kommer att ha effekter först från och med det tredje kvartalet.

Digital Journey

Vi har under kvartalet haft en god beläggning och lyckats öka omsättningen per konsult. Det allra mest glädjande under kvartalet är att vi lyckades vinna en upphandling för Tåg i Bergslagen. Vi ska leverera en lösning för att hantera återkrav från passagerare för inställda och försenade tåg. Vi har tidigare byggt en motsvarande lösning för Mälartåg och det lyckade projektet var en viktig referens. Totalt är ordervärdet 17 MSEK under en kontraktstid som är 11 år inklusive en option på 6 år.

Vi har märkt av en ökad priskonkurrens under senare delen av halvåret. Vi hittills kunnat hantera den genom att delar av de projekt som genomförs kan göras av våra konsulter i Vietnam. Trots högre USdollarkurs, som ger högre kostnader i Vietnam, innebär vårt arbetssätt med en integrerad leverans att vi kan leverera högsta kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris.
Även om vårt mål är att växa verksamheten genom rekryteringar är vi lite mer avvaktande och fokuserar på att bibehålla en hög beläggning för befintliga konsulter samtidigt som vi ser över våra indirekta kostnader.

SaaS-tjänsterna

Tillväxten under det andra kvartalet är lite lägre än under det första kvartalet men fortsatt på en bra nivå.
För Omnia så har den europeiska marknaden saktat in något. Det gäller särskilt den tyska marknaden. Vi vinner visserligen nya kunder även där men skillnaden är stor mot den nordamerikanska marknaden där vi fortsätter att framgångsrikt vinna Omniakunder. Undantaget i Europa är Norge där investeringsviljan är god. Senast i raden av våra norska Omniakunder är ett bevaknings- och säkerhetsföretag med 20 000 anställda.

Jag har tidigare berättat om våra farhågor att Rysslands invasion av Ukraina skulle få effekter på hur biståndsorganisationer använder sina medel och att IT-investeringar riskerar att skjutas på framtiden. Vi märker nu av detta när det gäller NGOonline. Det finns intresse för NGOonline och vi håller igång ett antal affärsdialoger men ingen ny kund har tillkommit under kvartalet. För befintliga kunder har vi fortsatt en god efterfrågan på våra konsulttjänster både vad gäller pågående implementationer och förvaltning av installationer i drift.

Från ett palats till ett annat

Under juni flyttade vi vår verksamhet i Stockholm från Norrtullspalatset på Ynglingagatan till Grönstedska Palatset på Sankt Eriksgatan. Kanske ”palats” för tankarna till lite andra typer av byggnader men det är så de heter.

Syftet med flytten var att få moderna lokaler helt anpassade till vår verksamhet. Det har vi fått genom en mycket yteffektiv lokal som är helt nybyggd efter våra önskemål och det till en lägre hyreskostnad än tidigare.
Visst är det så att Grönstedt syftar på konjaken som en gång blandades här när Vin och Sprit bedrev sin verksamhet i byggnaden, så lokalen är inte bara modern utan också historisk. Rätt p(a)lats för oss!

Christer Johansson

CEO

+46 730788040Skicka e-post