Delårsrapport januari – juni 2021

Under kvartalet har omsättningen ökat efter ett par kvartal med något sjunkande omsättning. Hela ökningen kommer från produktaffären som tagit fart, främst under kvartalets senare del. Konsultdelen är stabil, men lite lägre debiteringsgrad än föregående år gör att omsättningen har minskat något i denna del. Att rörelseresultatet är något lägre var väntat då vi har ökade kostnader för marknadssatsningar i Kanada och nyetableringarna i Tyskland och Norge.

Post-covid?

Vi hade redan innan pandemin vana av och arbetsformer för distansarbete. Detta tillsammans med alla medarbetares förmåga att hantera den nya situationen har gjort att vi under pandemin lyckats hålla verksamheten igång på ett mycket bra sätt. Nykundsbearbetning och expansion till nya marknader har dock varit en utmaning.

I takt med vaccineringar och lättade restriktioner under kvartalet har situationen förbättrats men fortfarande påverkas vi negativt av begränsningar i möjligheterna till fysiska möten. Möjligheterna att komma hela vägen till kontraktsförhandlingar och avslut med nya kunder utan att träffas fysiskt avgörs helt av acceptansen hos kunderna för att affärsprocessen drivs framåt utan fysiska möten. Här finns stora skillnader mellan olika kunder och marknader men generellt har acceptansen ökat och vissa kunder ser även fördelar vilket pekar på att betydelsen av det fysiska mötet kommer att minska post-covid.

Vad som är helt säkert är att en större del av allt arbete kommer att ske på distans vilket gör att behovet av geografisk närvaro och ”leverans på plats” kommer att minska. Vi är förberedda på detta scenario.

Lite gott och blandat från kvartalet

Under kvartalet har det konsortium vi är en del av tecknat ramavtal med Kammarkollegiet i deras upphandling av it-konsulttjänster. Mycket spännande och skönt att avtalet har kommit på plats så att avrop kan börja ske. Vi är särskilt glada över avtalet inom avtalsområdet för teamleveranser. Vi ser fram mot intressanta möjligheter och ett fortsatt gott samarbete med vår konsortiepartner.

På produktsida har vi haft en bra period under kvartalet, bland annat har en del av det tyska polisväsendet valt Omnia som digital workplace och den brittiska biståndsorganisationen Christian Aid har valt NGO Online för program- och projektstöd.

På årsstämman i maj fattades beslut om ett teckningsoptionsprogram för personalen. Många av de anställda i Precio Fishbone är redan tidigare aktieägare men genom detta program har fler möjligheten.

Under kvartalet har vi miljöcertifierat oss enligt ISO 14001 och förnyat vår IT-säkerhetscertifiering enligt ISO 27001.

Vi fyller 20!

På det privata planet så innebär den 20:e födelsedagen att ett viktigt steg tas in i vuxenlivet, i alla fall för oss som bor i Sverige. När ett it-företag blir vuxet vet jag inte men sedan starten 2001 har vi vuxit en hel del.

Vi har gått från att vara en lokal leverantör till att arbeta internationellt. Vi har kompletterat vårt erbjudande med egna produkter. Omsättning och antal medarbetare har växt, främst organiskt men också genom ett par strategiska samgåenden. En sak som inte förändrats är vårt fokus på att allt vi gör ska baseras på Microsofts produkter och plattformar. För oss har det varit och är en viktig framgångsfaktor.

Vi ska givetvis fira 20-årsdagen ordentligt men vi har definitivt inte blivit fullvuxna utan ser med barnslig förtjusning fram mot många spännande år!

 

Christer Johansson

CEO

+46 730788040Skicka e-post