Delårsrapport januari - september 2019

Omsättningen har ökat med fyra procent under kvartalet men vi har inte lyckats bibehålla marginalen från förra året. Intäkter från vår valadministrativa SaaStjänst Kaskelot hjälpte förra året till att göra det till vårt bästa tredje kvartal någonsin.

Trots starkt ökande försäljning av produkterna inom Omnias Digital Workplace-svit har vi inte lyckats uppnå samma lönsamhet i år på grund av ett svagare kvartal för konsultaffären.

Trendbrott eller ”gupp” för konsultaffären?

Det brukar alltid vara en viss tröghet efter sommaren innan konsultaffären kommer igång men i år har både fler projekt än normalt skjutits upp och i flera fall inte startat i den omfattning de planerats för. Detta gäller inte de projekt som är kopplade till implementation av våra produkter utan övriga projekt.

Effekten av detta blir både minskade intäkter och ökade kostnader. Vi har bemannat och rekryterat för de projekt vi planerat att starta under hösten och det tar en viss tid innan vi hinner ställa om och skapa alternativ beläggning. 

Debiteringsgraden i det tredje kvartalet är inte på den nivå vi normalt ligger på och behöver vara på. Under oktober har de flesta av de projekt som vi förväntat oss att arbeta med under hösten startat upp men inte alla och i en del fall i en nedskalad omfattning. Totalt sett ser situationen mycket bättre ut för resten av året men l okalt för vissa regioner finns en påtaglig risk att debiteringsgraden fortsatt kommer att vara på en för låg nivå.  

Vi arbetar hårt för att komma till rätta med detta men det kommer att påverka det fjärde kvartalet i viss omfattning. Det är inte tillfälligheter som orsakat nuvarande situation utan en ökad försiktighet hos flera av våra kunder att starta större projekt.  
Det går inte att säga att ett trendbrott skett men det är definitivt mer än bara ett ”gupp” i ett enskilt kvartal. Vi ser fortsatt stora behov när vi har dialog med kunder och tror att de kommer att realiseras i investeringar men vi behöver öka vår beredskap för efterfrågan kommer att mattas av. 

Tillväxt i produktaffären  

Vi har fortsatt en bra efterfrågan på vår produkt NGO online bland biståndsorganisationerrunt om i världen. Vi genomför alla dessa projekt med egen personal och vi har haft en jämn beläggning inom detta område under kvartalet.

Det stora glädjeämnet under kvartalet är dock Ominas produktsvit för att skapa en modern digital arbetsplats.

Under det senaste året har vi ökat antalet kunder med 45 procent och antalet licensierade användare med 55 procent. För kunder i Sverige och Danmark implementeras produkterna av våra duktiga specialister på våra lokala kontor medan det i övriga länder sker med hjälp av partners i de flesta fall. Efter en tid av utbildning och stöd till våra partners har de i ökande omfattning blivit mer självständiga och vi har haft en mycket positiv utveckling i främst Tyskland och Storbritannien.

I Nordamerika har vi lyckats bäst i Kanada främst beroende på att vi har specialistresurser vid vårt kontor där. I USA har vi inte lyckats lika bra ännu.  

Christer Johansson

CEO

+46 730788040Skicka e-post