Delårsrapport januari - mars 2019

För det sjätte kvartalet i rad har vi under det första kvartalet 2019 ökat både omsättning och vinst. Ett rörelseresultat (EBITA) på 7,4 MSEK och en omsättningsökning på över 10 procent, som i sin helhet är organisk, är en bra start på året.

Utsikterna för resten av året är alltid svåra att bedöma men vi ser just nu inga tecken på avmattning av efterfrågan inom något av våra verksamhetsområden. Under kvartalet har vi ökat takten ytterligare i vår utveckling av Omnias produktsvit.

Intresset för Ominaprodukterna har ökat bland större utländska kunder. Vi möter då en delvis annan konkurrensbild än i Skandinavien och för att möta kundernas behov och behålla försprånget till våra konkurrenter har vi intensifierat vår produktutvecklingsinsats.

Vi har har ett team med medarbetare från kontoren i Stockholm, Malmö och Göteborg i Sverige och Ho Chi Minh City i Vietnam som arbetar hårt med att kontinuerligt förbättra Omniaprodukterna.

Det sätt vi arbetar med att kontinuerligt förbättra produkterna sker i samverkan med kunderna vilket ger oss mycket viktiga impulser till produktutvecklingen.

Från projekt till förvaltning

I vår projektleverans har vi under längre tid arbetat med ett antal större projekt. Det största är ett projekt för Trafikverket som slutlevererats under kvartalet. Det system som utvecklats under projektet kommer ha en central roll för trafikplaneringsarbetet inom Trafikverket.

Ett fantastiskt spännande och utmanande projekt där vi arbetat nära en krävande kund är avslutat men ett avslut innebär faktiskt att nästa spännande fas med vidareutveckling och förvaltning startar. Vi ser fram mot ett långt och intressant samarbete med Trafikverket inom området systemstöd för planering!

Lokala variationer

I vår konsultaffär har vi under kvartalet haft stora variationer vad gäller belägging mellan olika regioner. Lokalt i ett par av våra regioner har vi under kvartalet faktiskt för första gången på länge haft en viss nedgång i beläggningen.

Vi ser dock inte att detta beror på minskad efterfrågan utan orsaken är att projektstarter skjutits upp. Dessa projekt har dock nästan utan undantag startats under Q2 men det har påverkat omsättning och reslutat i Q1.

Val i sikte

För produkterna är trenden fortsatt att prenumerationer ökar och licensaffärer minskar. Vår SaaS-tjänst för valadministration prenumerationslösning, Kaskelot, levereras endast som en. I maj är det EU-val och vi ser fram mot att stödja administrationen av ännu ett val.

När valet är genomfört kommer vi att intensifiera marknadsbearbetningen. Dels gentemot de svenska kommuner som ännu inte valt Kaskelot dels mot våra nordiska grannländer. Intresset för att använda en gemensam produkt med de kostnadsfördelar och den enkelhet som det innebär är stort i även i våra nordiska grannländer vilket vi ska försöka ta tillvara på under året.

Christer Johansson

CEO

+46 730788040Skicka e-post