Bokslutskommuniké för 2018

Vårt bästa år hittills avslutas med vårt enskilt bästa kvartal vilket är fantastiskt roligt. Både omsättningen och resultatet för det fjärde kvartalet är högre än något tidigare kvar-tal. Rörelseresultatet (EBITA) översteg för första gången 8 mkr vilket gav en rörelsemarginal på nära 13 procent. En mycket stark avslutning på året!

De finansiella mål som vi satt upp för verksamheten är 15 procent organisk tillväxt och 10 procent rörelsemarginal (EBITA). I år når vi dem båda och det är bara att lyfta på hatten för allt hårt arbete som alla medarbetare lagt ned under året!

Det som är den verkligt stora prestationen är att vi växer med förbättrad lönsamhet. Samtidigt som omsättningen ökat med 15 procent så har rörelseresultatet ökat med 46 procent. En konsultaffär som går för högtryck och som genererar produktaffärer och en produktaffär som leder till utvecklings- och förvaltningsuppdrag ger både tillväxt och lönsamhet. 

NGO Online och Omnia på export

Vår produkt NGO Online som hjälper bistånds-organisationer över hela välden med att under-lätta sin administration och uppföljning av hjäl-pinsatser, så det blir mer pengar över för själva hjälpinsatserna, fortsätter skörda framgångar utomlands. Under sista kvartalet har vi tecknat nya avtal med biståndsorganisationer i bland annat Kanada, Storbritannien och Nederländerna.  

Vår produktsvit för att skapa en modern digital arbetsplats, Omnia, har under kvartalet också haft en mycket stark efterfrågan från utländska kunder. Vi har bland annat tecknat avtal med ett stort försäkringsbolag och ett universitet i Storbritannien, ett teknikkonsultföretag i Nederländerna, en tysk lastbilstillverkare och den statliga tågoperatören i ett mellaneuropeiskt land.

En mycket starkt bidragande orsak till framgångarna är att Omnia för andra året i rad blivit den högst rankade intranätprodukten i ClearBox stora global jämförelse av alla produkter på marknaden. En annan bidragande orsak är att vi haft draghjälp av lokala partners och vunnit affärer tillsammans med dem.  

Vi kommer under 2019 satsa på ökad internationalisering av vår Omniaaffär. Det innebär en del investeringar men vi har bästa tänkbara läge för att ta chansen till en expansion utanför Sverige. Primärt genom partners men också med egen etablering på utvalda marknader.

Affärsutveckling av systemutveckling

Vår systemutvecklingsaffär utvecklas hela tiden. Under året som gått har vi erfarit att allt fler organisationer, inte minst inom den offentliga sektorn, vill automatisera delar av sina processer med hjälp av robotic process automation, det vill säga att utnyttja en robot som utför arbetsuppgifter i ett arbetsflöde.

För att hjälpa våra kunder har vi skapat ett stark erbjudande där vår kompetens inom systemutveckling gör att vi snabbt kan gå från ord till handling. Vi gör det enkelt att gå från utredningar och rapporter till konkreta effekter och verksamhetsnytta.  

Christer Johansson

CEO

+46 730788040Skicka e-post