Beslut om ändrat förslag till utdelning

Precio Fishbone AB (publ):s styrelse har med anledning av den osäkerhet covid-19 pandemin skapat om marknadsutveckling och konsekvenserna för Precio Fishbone beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade styrelsebeslutet att föreslå årsstämman den 9 juni en utdelning om 1,80 SEK per aktie samt en extra utdelning om 0,20 SEK per aktie.

”Beslutet ger bolaget en extra finansiell säkerhet och ett rörelseutrymme för långsiktiga beslut i den turbulenta situation som råder”, säger Bengt-Åke Älgevik, styrelsens ordförande.

Stockholm den 6 maj 2020

Styrelsen

För ytterligare information kontakta Bengt-Åke Älgevik, styrelsens ordförande, 070-873 18 38.

 

Precio Fishbone är ett konsult- och systemutvecklingsföretag med verksamhet i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Malmö, Stockholm, Västerås, Växjö, Köpenhamn och Ho Chi Minh City i Vietnam. Företaget har också representationskontor i London och Ottawa. Totalt är drygt 260 personer anställda i koncernen.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholms regelverk. Erik Penser Bank AB är även likviditetsgarant för bolagets B-aktie.

certifiedadviser@penser.se
08-463 83 00

Informationen i detta meddelande är sådan som Precio Fishbone AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom Precio Fishbone ABs försorg för offentliggörande den 6 maj 2020 kl. 17.30 (CEST).