Ekonomiska rapporter

Här finns en sammanställning av ekonomiska rapporter som tidigare publicerats.

Kommande rapporter:

  • Bokslutskommuniké för 2018: 21 februari 2019
  • Delårsrapport januari - mars 2019: 7 maj 2019