Ekonomiska rapporter

Här finns en sammanställning av ekonomiska rapporter som tidigare publicerats.

Kommande rapporter:

  • Delårsrapport juli - september 2019: 25 oktober 2019
  • Bokslutskommuniké 2019: 20 februari 2020