Ekonomiska rapporter

Här finns en sammanställning av ekonomiska rapporter som tidigare publicerats.

Kommande rapporter:

  • Bokslutskommuniké 2019: 20 februari 2020

  • Delårsrapport januari - mars 2020: 7 maj 2020
  • Årsstämma (preliminärt datum): 7 maj 2020