Support och förvaltning

De flesta bedömare är ganska överens - för ett verksamhetssystem fördelas den totala kostnaden under applikationens livscykel på ca 20 % utveckling/anskaffning och 80 % förvaltning. Det är därför minst lika viktigt att välja rätt partner för en trygg och stabil förvaltning, som för själva utvecklingsuppdraget.

Support och förvaltningEngagemang, långsiktighet och stabilitet

Precio Fishbones ambition i kunduppdrag är att etablera långsiktiga relationer som skapar värde för båda partner. Det ska vara kundens val att fortsätta samarbetet även efter en slutförd leverans. Det innebär att vi ska utföra våra uppdrag med ett engagemang och en närvaro som sträcker sig långt längre än en traditionell kund- och leverantörsrelation.

Vi har lyckats väl i vår ambition med långsiktiga kundrelationer och har ett stort antal support- och förvaltningsuppdrag inom de flesta av våra kompetensområden – SharePoint, EPiServer, integration, mobila- och skräddarsydda lösningar.

När förutsättningar förändras behöver systemen hänga med

Verksamheter förändras över tid i fråga om antalet anställda och enheter, arbetssätt, lagkrav, mål, etc. När verksamheten förändras behöver IT-systemen anpassas för att svara upp till nya förutsättningar och behov. Vi erbjuder support och förvaltning på alla de lösningar vi bygger och implementerar. Hur detta ska se ut beror helt och hållet på varje kunds behov - vi kan ta hela eller delar av ansvaret.

Bra support och förvaltning ger arbetsro och möjliggör fokus på kärnverksamheten

Vi erbjuder förebyggande underhåll och snabb hjälp vid problem i syfte att få lösningen att fungera tekniskt. Vi erbjuder garanterad tillgång till kompetens, anpassningar och vidareutveckling så att system och behov kan gå i takt med gällande förutsättningar och framtida affärsmöjligheter. I dialog med kunden ser vi till att systemen optimeras i förhållande till verksamheten.

Vi arbetar enligt de processer och modeller som är standard i branschen, så som ITIL och PM3.

Precios support- och förvaltingserbjudande omfattar bl a:

-  Telefon- och mejlsupport - direktkontakt med utvecklare som kan din systemlösning
-  SLA:er enligt överenskommelse
-  Gemensam projektplats för ärendehantering och projektdokument
-  Proaktiv förvaltning - förslag på förbättringar och förändringar för att få ut maximalt av systemlösningen.
-  Förvaltningsetablering och förvaltningsplanering
-  Förvaltningsledare – Single Point of Contact
-  Tillgång till testmiljöer.

Frågor om erbjudandet?

Gunilla Helmstein

Skicka e-post 0725 - 40 28 05