Robotics Process Automation

Med Robotic Process Automation, RPA, kan du underlätta dina medarbetares monotona repetitiva uppgifter. Med RPA har du möjlighet låta en programrobot göra samma uppgifter som en person kan utföra med en dator. Roboten kan anpassas till att utföra en uppgift eller process - därefter kan medarbetaren fatta beslut och hantera undantag. Roboten kan även programmeras att utföra uppgifter helt oberoende mänsklig inblandning.

Vad är RPA? 

Icon AutomatiseringEn robot kan aktiveras manuellt av en person, till exempel hämta information från ett system och lagra det i ett annat system, eller schemalagd att köras vid vissa tider eller för vissa uppgifter. Detta möjliggör att triviala uppgifter, vilket kan behöva göras många gånger i veckan kan automatiseras.

Robotar kan köra 24 timmar 7 dagar i veckan utan att bli trött och inte göra misstag. Om ett problem uppstår kommer meddelandet att skickas till den ansvariga personen som kan bryta in och fatta ett manuellt beslut. Det kan hända att fler robotar kör samma processeller kör flera processer samtidigt.

Robotar kan också installeras på en virtuell server och köra mer komplexa uppgifter obevakad och kontrollerad av ett centralt webbaserat system. Här kan du schemalägga och distribuera robotarna, placera dem i linje och göra uppdateringar till programmen de kör. Endast hårdvara på servern begränsar antalet robotar som kan installeras och köras på en server.

Vi är UIPath Partner 

Logo för UI PathVi har valt att bli en UIPath-partner vilket ger oss möjlighet att utveckla lösningar baserade på UIPaths mjukvarurobotor. UIPath är den ledande leverantören av RPA och bygger på Microsoft-teknik och var därför det naturliga valet för oss. 

Vad vi kan erbjuda med RPA

RPA kan användas för många uppgifter, speciellt när du har administrativa processer som går över flera system där du behöver flytta data från ett system till ett annat. Fördelen med RPA är att allt sker i användargränssnittet och du behöver inte använda utvecklare för att integrera de olika systemen. Du kan spela in de administrativa uppgifterna och sedan få roboten att upprepa dem. En robot blir som att få en ny administrativ medarbetare som alltid ordnar de "tråkiga" uppgifterna som alla vill bli av med. Nedan följer två exempel på hur en robot från UIPath skulle kunna klara en process:

Exempel 1

Gå in PDF-filer via specifika data (priser och datum till exempel), som finns på en webbplats som kräver inloggning. Få priser från ett visst datum och skriv det till en SAP-lösning. Steg för steg skulle det se ut så här:

- Logga in på webbplatsen.
- Skanna igenom ett antal dokument.
- Hitta relevanta dokument enligt valda kriterier (t.ex. datum).
- Skanna igenom dokumenten enligt en specifik text (t.ex. pris).
- Logga in automatiskt i SAP med användaråtkomst.
- Gå till rätt sida.
- Ange texten från dokumenten.
- Skicka ett bekräftelsemail när uppgiften är utförd eller om ett fel inträffar.

Exempel 2 

Roboten kan logga in i HR-systemet och hämta den information som behövs för att skapa en användare. Steg för steg:

- Logga in på HR-systemet.
- Sök efter nya anställda.
- Få sitt fulla namn.
- Logga in på Active Directory.
- Skapa användare och skapa ett engångslösenord.
- Skapa brevlåda.
- Logga in på andra system (SAP / POS / CMR, etc.) och använd det skapade AD användarnamnet för att skapa användaren där.
- Spela in användarnamn, samt system i en Excel-fil, som skickas till HR / IT.
- Mail skickas till den hanteraren med användarnamn och lösenord för alla system.

Värdet av RPA

Det är inte alla processer som är meningsfulla att automatisera. En process med många oklara beslutspunkter och sätt att genomföra uppgiften blir sannolikt svår att automatisera. Men många av de administrativa processer som görs idag i exempelvis HR och finansfunktioner kan framgångsrikt automatiseras. För att kvalificera en process, använd modellen nedan.

Diagram som beskriver process för att avgöra vad som bör autmatiseras med UIPath

Dessutom har UIPath forskat på marknaden och valt några uppenbara processtyper som man bör automatisera för att frigöra tid för sina anställda istället för de tråkiga uppgifter som man kan få en robot / digital anställd att gör istället.

Diagram över exempel på olika flöden i UIPath

Prata med oss om hur du får en ny digital medarbetare som gör det tråkiga, repetitiva arbetet så att du och dina kollegor kan fokusera på det arbete som verkligen ger mervärde till din organisation och kunder.

Läs mer här

Kontakta oss