Effektivisera och automatisera din verksamhet med RPA

2019 september 12
09:00
CEST

Välkommen till ett webinarie där vi visar dig hur Robotic Process Automation, RPA,  kan hjälpa din organisation att  hantera manuella och tidsödande processer effektivt, automatiskt och med högre kvalitet.

Lär dig hur din organisation kan frigöra resurser för att fokusera på utveckling och tillväxt.

Så många som hälften av alla yrken på en global nivå kan komma att automatiseras inom bara några decennier, enligt forskningsrapporter som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har undersökt.

Det tillsammans med kommande års pensionsavgångar gör att den svenska arbetsmarknaden står inför en enorm utmaning. Inom vissa branscher råder redan idag en skriande kompetens- och arbetskraftsbrist.

Med RPA, Robotic Process Automation, får du betydande möjligheter att frigöra interna resurser och hantera manuella och tidsödande processer effektivt, automatiskt och med högre kvalitet. Det ger din organisation möjlighet att fokusera på det som är viktigt – utveckling och tillväxt.

I Trelleborgs kommun tar RPA-teknik idag hand om tre fjärdedelar av alla ansökningar om ekonomiskt bistånd.

Datum och tid

12 september 2019, klockan 9.00.

Agenda

Välkommen till ett webinarium där vi presenterar hur du kan utveckla din organisation med digitala medarbetare:

- Möjligheterna med RPA

- Hur identifiera lämpliga processer och arbetsuppgifter?

- Vilka fallgropar kan undvikas och hur lyckas du?

- Vad krävs för att skapa en digital medarbetare?

Målgrupp

Detta webinarie vänder sig till dig som är till exempel HR-chef, ekonomichef, IT-ansvarig eller som är ansvarig eller chef för annan verksamhet med tydliga processer och ofta repetativa arbetsuppgifter.

Ja, jag vill veta mer!

Jag vill vara med 12 september, kl. 9.00 till 10.00.