Koncept och design

På Precio Fishbone har vi lång erfarenhet av att utarbeta webbkoncept och designförslag. Vi utgår alltid från er verksamhet och anpassar upplägget efter era önskemål. Designarbetet driver vi sedan som en iterativ process där ni som kund ger löpande återkoppling på de förslag vi tar fram.

Skräddarsydd process

Vi jobbar med en verktygslåda av metoder där vi plockar det som passar ert projekt bäst. Exempel på tekniker vi använder för att utarbeta koncept är:

- Effektkartläggning
- Personas för att gestalta målgrupper
- Användarstudier, enkäter eller intervjuer
- Webbanalys med möjlighet till s.k. klickkartor, scrollkartor eller inspelningar för att se hur besökarna använder webbplatsen

Analys och uppföljning – redan från start

Även om förvaltning kan tyckas ligga långt fram i tiden så vill vi gärna börja tänka på det redan i ett tidigt skede. Vi pratar därför gärna om vad ni vill kunna mäta och följa upp när webbplatsen är lanserad. Ofta sammanfaller detta med de mål och nyckelfunktioner som är centrala. Vi tittar också tidigt på hur vi kan jobba med sökmotoroptimering (SEO) för att göra webbplatsen synlig. Efter lansering följer vi självklart upp besöksstatistiken och fortsätter arbeta proaktivt med att förbättra och optimera.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med koncept och design? Kontakta oss gärna!

Kontakta oss

Henrik Staberg

Skicka e-post 0730 - 78 80 57