Systemutveckling

Många verksamheter har behov av skräddarsydda lösningar som på ett detaljerat och precist sätt adresserar unika behov och affärskrav. Med lång erfarenhet inom klassisk systemutveckling är Precio Fishbone ett spetsbolag inom utveckling av skräddarsydda lösningar.

SystemutvecklingIngenjörsmässighet och teknisk spets

Med en bas i Microsofts .Net-plattform och Microsofts utvecklingsverktyg kan vi skapa just den specifika lösning som efterfrågas. Våra utvecklare arbetar mer än gärna med den senaste tekniken samtidigt som de bemästrar den gamla. Att skapa rika webbgränssnitt med Web API och JavaScript är lika naturligt för oss som att använda Entity Framework, domändriven design och WCF. I en värld där fokus allt mer hamnar på klient och användargränssnitt tycker vi att det fortfarande är viktigt att ha kunskap om databaser och backend.

En tydlig kravspecifikation är en förutsättning

Hos oss jobbar några av marknadens mest erfarna utvecklare och arkitekter. Den tekniska spetsen kompletterar vi med duktiga verksamhets- och kravanalytiker som kartlägger och analyserar verksamhetskraven och dess förutsättningar. En väl genomförd förstudie som resulterar i en kravspecifikation med definierade verksamhetsmål är en förutsättning för en lyckad lösning. Utifrån det tar hantverket och den ingenjörsmässiga hanteringen vid.

Våra kompetenser och verktyg

Precio Fishbone erbjuder en komplett palett av kompetenser inom området för skräddarsydda lösningar:

-  Verksamhetsnära utrednings-/krav och analystjänster
-  Arkitekturkompetens inom mjukvaruutveckling
-  Projektledning, såväl administrativ som teknisk
-  Systemutvecklingstjänster inom Microsoft .NET

Exempel på tekniker och verktyg vi arbetar med i våra utvecklingsuppdrag är:

-  Visual Studio + Team Foundation Server
-  SQL Server
-  Windows Communication Foundation
-  ASP.NET MVC + WebAPI
-  Windows Azure
-  JavaScript


Frågor om erbjudandet?

Stefan Hendén

Skicka e-post 0709 - 17 77 64