img01
// Omnia QMS

Omnia QMS - ett effektivt ledningssystem med kvalitet i fokus

Funderar du på ett nytt ledningssystem som ska uppfylla krav inom t ex ISO-standarderna? I så fall ska du inte missa vår produkt Omnia QMS, som körs ihop med SharePoint eller Office 365 och erbjuder kostnadseffektiv stöd för organisationens kvalitetsarbete.

Omnia QMS ger dig utmärkt stöd för att på ett enkelt sätt skapa och underhålla processer samt att koppla information som personer, dokument och system till dessa. Systemet stödjer också hantering av avvikelser, förbättringsförslag och risker.
Det finns också möjlighet att jobba med återkommande granskning av systemets innehåll samt att kommunicera ut och be om läskvitto vid ny eller uppdaterad information. Kort sagt Omnia QMS ger dig ett utmärkt stöd för att etablera ett riktigt bra ledningssystem.

God överblick

Som administratör kan du sätta strukturer för hur organisationen ska arbeta med att skapa och publicera processer samt tilldela processägare möjlighet att arbeta med sina respektive processer. Du har också god överblick avseende ärenden relaterade till processerna och om det finns behov av att revidera befintligt innehåll. Omnia QMS har också inbyggt stöd för att sätta upp interaktiv utbildning som gör det enkelt för processägare att förstå systemet och för användare att ta till sig innehållet.
Som processägare kan du enkelt skapa processer i flera nivåer och göra dessa tillgängliga för hela eller delar av organisationen. Du kan sedan koppla dokument och verktyg till processerna för att beskriva ett önskat arbetssätt.

Ständiga förbättringar

För en användare blir det enkelt att förstå hur organisationens processer ser ut och hänger ihop. Det blir enklare att hitta styrande och stödjande information och användare kan också registrera förbättringsförslag och avvikelser för att bidra till organisationens ständiga förbättringar.

Vill du veta mer?

På våra webinarier om Ledningssystem i SharePoint och Office 365 får du få mer information. Webinarierna är naturligtvis gratis.

Klicka här för att anmäla dig!Frågor om Omnia QMS?

Anders Fagerlund

Skicka e-post 0708 - 24 80 10