img01
// Omnia Document Management

Omnia Document Management - smart och effektiv dokumenthantering

Är du ute efter bättre hantering av organisationens viktigaste dokument? I så fall ska du titta närmare på vår produkt Omnia Document Management.

Omnia Document Management är en produkt som ger möjlighet till effektivare hantering av organisationens viktigaste dokument. Här får verksamheten stöd för att ha en styrd och spårbar livscykel för styrande, stödjande och redovisande dokument. Produkten körs ihop med SharePoint eller Office 365 från Microsoft.

Skapa struktur från skapande till arkivering

Som administratör kan du skapa dokumentprofiler, sätta strukturer för metadata, arbeta med dokumentmallar och skapa struktur från skapande till arkivering av dokument. Det mönster som ska gälla för hantering av viktiga dokument kan sedan göras tillgängligt för författare, godkännare eller ägare av dokumenten. Det finns också stöd för att följa dokuments giltighetstid, administrera mallar, styrda flöden och ägandeskap samt ha full spårbarhet på alla styrda dokument.

Från förvirring till klarhet

För författare blir det enkelt att skapa, underhålla och publicera styrda dokument. Du har alltid tillgång till uppdaterade mallar och styrda flöden och för får påminnelser när det är dags att granska innehållet i dokument. Som författare kan du också be om kvitto på att användare har läst och förstått innehållet i nya eller uppdaterade dokument.
För användare blir det enkelt att hitta rätt version av rätt dokument genom navigering eller sök. Det går också bra att prenumerera på nya och uppdaterade dokument inom de områden som man är intresserad av samt av välja favoritdokument som man vill ha snabb åtkomst till.
Med Omnia Document Management får du unika möjligheter att gå från förvirring till klarhet avseende verksamhetens viktigaste dokument.

Vill du veta mer?

På våra webinarier om Dokumentstyrning i SharePoint och Office 365 får du få mer information. Webinarierna är naturligtvis gratis. Klicka här för att anmäla dig!Frågor? Kontakta oss

Anders Fagerlund

Skicka e-post 0708 - 24 80 10