img01
// Paketerade lösningar

Precio Fishbones produkter för intranät, dokumenthantering och projekthantering

Våra 15 års erfarenhet från olika typer av projekt har gett oss en svårslagen erfarenhet och verksamhetsförståelse. Så varför uppfinna hjulet om och om igen? Med något av våra paket är ni snabbt på banan med ett system som direkt levererar nytta.

Omnia Intranet - ett intranät för SharePoint och SharePoint Online

Rätt intranät skapar engagemang och ger samtidigt förutsättningar till förbättrat samarbete och delaktighet hos de människor som använder det. Precio Fishbones paketerade intranät, Omnia Intranet, ger ett effektivt arbetsverktyg som direkt kommer till nytta för verksamheten. Vi har skapat Omnia Intranet utifrån vår mångåriga erfarenhet och våra kunders upplevelser och återkoppling. Resultatet är ett paketerat intranät som sätter användarupplevelse och smarta funktioner i centrum.
Precio Fishbone hjälper er hela vägen - från inledande kravfångst, konfiguration till installation och efterföljande support och förvaltning. 

Läs mer om Omnia Intranet här.

Omnia Document Management - effektiv dokumenthantering

Är du ute efter bättre hantering av organisationens viktigaste dokument? I så fall ska du titta närmare på vår produkt Omnia Document Management.
Omnia Document Management är en produkt som ger möjlighet till effektivare hantering av organisationens viktigaste dokument. Här får verksamheten stöd för att ha en styrd och spårbar livscykel för styrande, stödjande och redovisande dokument. Produkten körs ihop med SharePoint eller Office 365 från Microsoft.

Läs mer om Omnia Document Management här.

Omnia QMS - ett effektivt ledningssystem med kvalitet i fokus

Funderar du på ett nytt ledningssystem som ska uppfylla krav inom t ex ISO-standarderna? I så fall ska du inte missa vår produkt Omnia QMS, som körs ihop med SharePoint eller Office 365 och erbjuder kostnadseffektiv stöd för organisationens kvalitetsarbete.

Läs mer om Omnia QMS här.

NGO Online - en lösning för Projekt- och Programhantering för hjälporganisationer

Precio Fishbone har under ett flertal år jobbat med att bygga Projekt- och Programhanteringstöd till hjälporganisationer som bedriver global och lokal hjälpverksamhet. Det är en speciell, och en otroligt viktig verksamhet, som har stora krav på att ha effektivt projektstöd, inte minst i fältarbete. Detta omfattar projektstyrning, dokumenthantering, bidragshantering och projektekonomi.

Precio Fishbone har utvecklat en paketerad lösning till NGO:er (Non Governmental Organisations) för Projekt- och Programhantering, vilken baseras på SharePoint. Lösningen kan köras både i egna miljöer eller i SharePoint Online (Office 365).

Läs mer om NGO Online här.

Kaskelot Online - att administrera ett val har aldrig varit enklare

Kaskelot Online är ett valadministrativt system för allmänna val. En molnbaserad tjänst för att hantera bemanning, lokaler, material och utrustning för planering och genomförande av val på ett effektivt och säkert sätt.
Genomförande av val är en grundbult i vårt demokratiska samhälle. Planeringsarbetet inför ett val, samt dess genomförande får inte gå fel.
När ett Riksdagsval, Kyrkoval eller EU-val genomförs är det av yttersta vikt att kvalitet, kontroll, och tydlighet genomsyrar logistik- och planeringsarbetet avseende resurser, lokaler och utrustning. I detta arbete skapar Kaskelot Online tids- och kostnadseffektivitet. 
Redan nu använder en rad kommuner Kaskelot Online

Läs mer om Kaskelot Online här.Frågor om våra paketerade lösningar?

Björn Bemgård

Skicka e-post 0706 - 03 19 34