Integration

Integration handlar om att förädla, effektivisera och stödja verksamhetsprocesser genom smarta och säkra integrationer mellan applikationer och system. Enklare uttryckt: att få olika system att prata med varandra för att vardagen ska bli enklare för användaren och effektivare för verksamheten. Precio Fishbone kombinerar teknisk spets med en förmåga att sätta oss in i och förstå våra kunders verksamhet. Det är på det sättet vi uppfyller vårt kundlöfte – att leverera nytta genom spets

IntegrationIntegration en naturlig lösning på nya utmaningar och krav

Kraven och behoven att få system att samspela och stödja varandra är större än någonsin. Mängden av data, applikationer och system ökar, liksom kraven på en intuitiv och effektiv hantering av funktioner och information. En naturlig lösning på denna utmaning är integration - gärna tillsammans med genomtänkta gränssnitt. Oftast handlar inte integration om att bygga nytt, utan det handlar om att integrera något som är känt med något annat som redan är känt.

Microsofts verktygslåda är vår verktygslåda

Precio har under många år arbetat med integrationslösningar och var en av pionjärerna med BizTalk vid dess lansering i början av 2000-talet. Vi har sedan dess haft en nära och stark relation med Microsoft inom integrationsområdet. BizTalk är fortfarande en viktig och central integrationsplattform i vårt arbete, men vi arbetar även i stor omfattning med WCF och SSIS som verktyg.

Från enskilda expertinsatser till kompletta integrationsplattformar

Våra uppdrag inom integration sträcker sig från enskilda expertinsatser i större projekt, till att etablera och förvalta kompletta SOA-baserade integrationsplattformar. Vår integrationskompetens är även en mycket viktig ingrediens i många av de komplexa SharePoint-lösningar, som vi utvecklar. Ofta involverar dessa lösningar integrationer mot bakomliggande system, som t ex ERP och HR system.

Samarbetar kring Sentinet

Baserat på vår position och våra erfarenheter som en kompetent integrationskonsult har vi blivit utvalda till ett exklusivt samarbeta med Enable-U kring Nevatechs produkt Sentinet. Sentinet är en produkt som hanterar och underlättar arbetet med SOA-Governance. Det är en produkt som ersätter MSE (Managed Services Engine), som Microsoft tidigare tog fram, och som Precio Fishbone under flera års tid arbetat med. MSE är nu nedlagt och Microsoft pekar ut Sentinet som en av två möjliga ersättningsprodukter, se http://servicesengine.codeplex.com/. Läs mer om Sentinet här: https://www.nevatech.com/sentinet/soa-management

Inom integrationsområdet erbjuder vi följande expertis:

-  Verksamhetsnära utrednings- och analystjänster
-  Integrationsarkitekter
-  Systemintegration och systemutveckling
-  Business Process Management
-  SOA-tjänster

Frågor om erbjudandet?

Pär Johansson

Skicka e-post 0705 - 54 05 60