Business Intelligence

Tar du beslut baserat på magkänsla eller använder du relevanta verktyg för att underbygga beslut på saklig fakta? Enligt Gartner så använder knappt 30 % av beslutsfattarna beslutsstöd när de tar beslut. Varför? Kraven ändras snabbt för traditionell BI-teknik och många känner inte till att det finns enkla och lättillgängliga verktyg som underlättar och förbättrar förutsättningarna att ta rätt beslut. Många gånger finns verktygen redan i organisationen utan att man känner till det.

Business intelligence

Djupare insikter ger säkrare beslut

Vi hjälper kunder med att ta fram rätt BI-lösning för att fatta välgrundade och korrekta beslut. Vi hjälper kunder med inledande analyser av behov och förutsättningar till implementering av slutlig lösning. En genomtänkt BI-lösning ger användare förutsättningar till djupare insikter och träffsäkra beslut.  

Lättanvända och kostnadseffektiva BI-lösningar

På Precio Fishbone arbetar vi med BI-verktyg som präglas av enkelhet, kapacitet och kostnadseffektivitet. Vi arbetar främst med QlikView och Microsofts BI-stack, och SQL-server och dess tjänster i botten. Vi är sedan många år Silverpartner till Microsoft inom BI och har med framgång byggt allt från omfattande datalager, OLAP-kuber med analysstöd till Collaborativa BI-lösningar med SharePoint som plattform.

SharePoint ger möjlighet till ”Collaborative BI”

BI-lösningar som möjliggör och inbjuder till samarbete har tagit mer och mer mark i samband med SharePoints framfart. SharePoint smälter samman BI funktionalitet med samarbetsfunktioner på ett tilltalande sätt. Det ger en möjlighet för användare att samarbeta kring planering, rapportering och analys. Lägger man sedan till möjligheten att bygga egna rapporter uppnås en både kraftfull och flexibel BI lösning, där man kan dela med sig av sina analyser och slutsatser. Det blir BI på dina villkor och utifrån dina behov – ”Self Service BI” med andra ord.

BI-lösningar att växa och förändras med 

Våra specialister har hög teknisk kompetens och kunskap om processer och drivkrafter i olika verksamheter. De ser inte bara till dina nuvarande analysbehov. De hjälper dig att ta fram en lösning som fungerar både idag och imorgon. Lösningen ska nämligen inte bara uppfylla ditt nuvarande analysbehov utan också vara rustat för att kunna förändras och utvecklas med tiden.

Pröva på vårt ”kickstarts-erbjudande” och ta fram en BI-prototyp

Lär känna kraften och flexibiliteten i QlikView och Microsofts BI-verktyg. För endast 12 900.- kan du och din organisation genomföra en två dagars workshop, tillsammans med specialister från Precio, där vi gemensamt arbetar fram en prototyp för en Business Intelligence-lösning baserad på QlikView eller verktygen i Microsofts anpassade produktsvit. Här kan du läsa mer om vårt erbjudande.

Kompetenser och erfarenheter

Precio erbjuder följande specialistkompetenser:

-  Verksamhets-/kravanalytiker
-  Utredare
-  Projektledare
-  Arkitekter
-  Utvecklare

Våra specialister har arbetat inom industri och tillverkning, energi, ekonomi och logistik och har mångårig teknisk erfarenhet av:

-  ETL-processer
-  DW-lösningar
-  OLAP-kuber.
-  Excel, PowerPivot, PowerView, SQL Server och QlikView.
-  Bygga rapporter
-  SharePoint och Office 365

Ta kontakt med oss för ett resonemang om BI-lösningar och dess värde för verksamheten, för att höra om möjliga lösningar och plattformar, för att höra om referenser och erfarenheter eller för en inledande analys av verksamhetsbehov och krav. Vi kan verksamhet och vi kan teknik!

 

Referenser inom Business Intelligence

Frågor om erbjudandet?

Per Ljungberg

Skicka e-post 0762 - 30 22 30