Ericssons Idea Boxes möjliggör global innovationskraft

Ericssons Idea Boxes är ett webbaserat och globalt innovationssystem där samtliga 120 000 medarbetare kan bygga vidare på varandras idéer, oavsett vilken avdelning eller världsdel de jobbar i. – Precio Fishbone tillförde affärsintelligens och utvecklingskompetens, säger Richard Richthoff, programledare på Ericsson. Dessutom vågade de utmana.

Ericsson är ett multinationellt företag med 120 000 medarbetare runt om i världen. Som ett av världens ledande företag inom kommunikationsteknologi är innovation ett nödvändigt inslag i det dagliga arbetet.

– Ericsson har lyckats att systematisera sin innovationsprocess på ett förtjänstfullt sätt och IdeaBoxes är centralt i denna kontext, säger Richard Richthoff. 

Bra idéer kommer från samarbete mellan människor 

– Bra idéer kommer inte när människor sätter sig tillsammans i ett rum och tänker likadant, menar Magnus Karlsson, Director of New Business Development and Innovation på Ericsson. De bästa idéerna föds när uppslag och tankar flödar mellan människor med olika bakgrund och olika synsätt. 

– De gamla klassiska förslagslådorna tenderar lätt till att bli en kyrkogård för gamla idéer, som snarare hämmar kreativiteten än bidrar till den, fortsätter Richard Richtoff. Idéer kommer från samarbete mellan människor. IdeaBoxes är ett transparent system som bygger på att alla medarbetare kan bygga vidare på någon annans idéer och tankar i ett associativt flöde, oavsett vilken avdelning du jobbar på. 

”Hemliga idéer kommer ingenstans” 

IdeaBoxes är konstruerat utifrån en filosofi om öppenhet och samarbete. 

– Vi ville skapa ett system som är väldigt platt utan någon central styrning eller hierarki, berättar Magnus Karlsson. Vi vill uppmuntra olika discipliner att samarbeta. Dessutom vill vi skapa en möjlighet för olika människor att se samma idé samtidigt. Hemliga idéer kommer ingenstans, säger Magnus Karlsson. Det är bara genom att släppa dem fria de kan växa och realiseras. 

Responsivt i alla enheter 

IdeaBoxes är inte helt olikt ett socialt nätverk, där användarna kan följa och lämna idéer och samtidigt söka och hitta andra med samma intressen. Tack vare Facebook och andra nätverk är människor vana vid den här typen av system. IdeaBoxes är byggt på en Microsoft-plattform, berättar Peter Dietrich, kundansvarig på Precio Fishbone. 

– Det är webbaserat system som är responsivt i alla enheter, byggt i ett väldigt modernt ramverk och användargränssnitt. 
Precio Fishbone var något av en outsider i upphandlingen, och det var inte bara själva lösningen som avgjorde till Precio Fishbones fördel. 

– Jag tror att vårt engagemang betydde väldigt mycket och att vi kunde presentera ett väldigt bra team. 

”Vi måste arbeta med folk som vågar säga vad de tror på” 

Peters tankar bekräftas av Richard Richthoff. 
– Vi valde Precio Fishbone för deras samlade kompetens och deras starka orientering kring teamets styrka. Vidare uppskattade vi deras raka kommunikation då vi måste arbeta med folk som vågar säga vad de tror på. 

Agilt på bästa sätt 

Trots att det är ett tekniskt avancerat system har arbetet gått både snabbt och bra. 

– Projektet startade i maj och slutfördes i november, berättar Richard Richthoff. Men det kändes aldrig forcerat. Ett utmärkt samarbete med kontinuerliga samtal och diskussioner mellan teamet och användarnas representanter. 

– Det var agilt på bästa sätt, fortsätter han. Vilket är väldigt viktigt. Det är ofta nödvändigt med en förmåga att snabbt anpassa sig till förändrade krav under projektets gång. 

Ett nära samarbete mellan människor 

Precio Fishbone har infriat Ericssons högt ställda krav på kvalitet och snabb progress. Bygget av Idea Boxes genomfördes med en kombinerad leverans från Sverige och Vietnam där teamet från Vietnam togs till Sverige för att samarbeta på plats med Ericssons team under en period om tre månader. Genom detta upplägg lärde alla känna varandra och därmed få förtroende för varandra.  

– Det nära samarbetet mellan kompetenta människor från både Precio Fishbone och Ericsson är en av nycklarna till ett mycket lyckat projekt.