Att dina uppdateringar på intranätet blir lästa är lika viktigt som att dina uppdateringar på er externa webbplats blir hittade och lästa. Du konkurrerar om dina läsares tid med allt som händer under en arbetsdag. Här är några tips som gör att du når fler.

Oavsett om du ska publicera information på intranätet eller på organisationens externwebb så ställs du inför samma utmaningar. Du konkurrerar om dina läsares tid med allt som händer under en arbetsdag; telefonen som ringer, möten att gå på, mailet som ska skrivas, mailet som läsas. Mitt i allt detta så ska din text ha uppmärksamhet.

Här är några tips som gör att du når fler.

1. Sätt en tydlig rubrik.

Bland det absolut viktigaste du skriver, så ta dig tid att skriva en bra rubrik. Men hur?

Försök att hitta en tydlig vinkel på din text och fundera över varför målgruppen behöver läsa den. Formulera därefter din rubrik utifrån det. Handlar texten om många olika saker och du har svårt att välja vad som är viktigast – dela upp din text i flera texter.

2. Skriv en sammanfattande ingress

Ingressen är det näst viktigaste. Den ska vara en sammanfattning av din text och fånga användaren och locka till läsning. I de flesta intranät så finns det dessutom någon typ av lista som visar de senaste nyheterna. I dessa listor visas ofta just ingressen som en puff. Då blir ingressen ännu viktigare.

3. Dela in texten i stycken med tydliga mellanrubriker

För att hjälpa läsaren ytterligare så bör du dela in dina texter i kortare stycken och sätta tydliga mellanrubriker. Det hjälper läsarna genom att texten blir "luftigare" och har fler ingångar vilket gör att texten upplevs som lättare.

4. Illustrera med en bild

Lägg lite tid på att ta eller leta upp en bra bild som förstärker och illustrerar budskapet i din text. Det ligger ibland en hel del i den något slitna frasen "en bild säger mer än tusen ord". Det förutsätter naturligtvis att du verkligen tänkt till kring bilden.

Bilder på människor som gör något är generellt mer intressanta än en bild på en logotyp.

En bild som förstärker rubriken och ingressen är det absolut bästa.

5. Länka till ytterligare material i ämnet

Kanske finns det mer information i ämnet någon annanstans på intranätet eller på internet? Länka dit. På så sätt skapar du snabbt och lätt ett mervärde för den som vill veta mer.

6. Uppmana till diskussion

Berör ämnet många i organisationen kan man passa på att uppmana till diskussion genom att ställa frågor. Diskussionerna kan göra att texten och informationen utvecklas över tid. Kanske dyker det upp frågor som du inte tänkt på som behöver svar.

7. Publicera vid rätt tidpunkt

För att få störst genomslag så bör du publicera din artikel när flest användare är inloggade. Genom att kontrollera statistiken ditt statistikverktyg kan du se när under veckan och vilken tid på dygnet som är populärast.