SharePoint 2013 Office 365

Hur vi kan hjälpa dig?

Är du IT-ansvarig eller kommunikationsansvarig och vill hjälpa din organisation att få rätt verktyg för ökad kommunikationseffektivitet? Då kan vi stötta dig.

Kommunikatören

Som informations- och kommunikationsansvarig strävar du hela tiden efter att stötta din organisation i att kunna tillgängliggöra, hitta och förmedla relevant information och kunskap som underlättar och förbättrar verksamhetens dagliga arbete. Vi ger dig stöd i hur du ska hitta en framgångsrik intranät- och samarbetslösning som tillgodoser de moderna kommunikationskraven.

IT-ansvarig

IT hanterar en stor mängd lösningar för sin organisation. IT-plattformen för intern kommunikation och samarbete blir en allt viktigare strategisk komponent. Det är viktigt att avdelningarna för IT respektive information/kommunikation har en förståelse för varandra och att man gemensamt kan adressera verksamhetens behov i intranätfrågan. Vi ger dig stöd i hur du kan tänka och agera för skapa förutsättningar till ett lyckat resultat i din organisation..

Ett unikt intranät byggt på erfarenhet

Rätt intranät skapar engagemang och ger samtidigt förutsättningar till förbättrat samarbete och delaktighet hos de människor som använder det. Precio Fishbone presenterar Omnia Intranet. En paketerad lösning som inkapslar erfarenhet från över 800 intranätsprojekt och som erbjuder alla de funktioner, verktyg och egenskaper som ett omtyckt och väl använt intranät ska innehålla.

Upptäck Omnia

Vi har skapat Omnia Intranet utifrån vår mångåriga erfarenhet och våra kunders upplevelser och återkoppling. Resultatet är ett paketerat intranät som sätter användarupplevelse och smarta funktioner i centrum.

Låt oss ta dig med på en intranätsresa där Precio Fishbone ger dig både kvalitet och trygghet.

Inspiration och kunskap om intranet och kommunikationslösningar

Intranet och kommunikationslösningar blir allt viktigare för moderna företag som vill hänga med i den snabba förändring som sker. Det är inte alltid så lätt att hitta rätt lösning. Kraven och önskemålen är många och det finns ett flertal lösningsalternativ på marknaden. Hur ska man tänka när man väljer lösning? Vad är viktigt och hur bör man agera för att lyckas med sitt intranätprojekt? Hur genererar man verksamhetsnytta och positiva användarupplevelser? Med utgångspunkt från vår långa erfarenhet har vi samlat information och kunskap inom detta område, som vi hoppas ska kunna inspirera och ge dig en ökad insikt och förståelse.

Upplev Omnia

Omnia Intranet är en smakfullt designad paketering beståendes av färdiga koncept, mallar, smarta funktioner och lättanvända verktyg. Anpassat för att förenkla för användaren, redaktören och administratören.
Låt oss ta dig med på en kortare Omnia-resa. Titta på våra kortfilmer och få en känsla för hur Omnia kan effektivisera och förenkla.

Enkelt och tydligt. Överallt.

Omnia Intranet ger användaren tillgång till relevant information, smarta funktioner, kollegor, dokument och samarbetsytor - alltid och överallt. I mobilen, surfplattan eller i den vanliga datorn. Omnia Intranet är en responsiv lösning som bygger på Office 365 och SharePoint Online.

Vad är The User Experience?

Omnia betyder helhet och står för upplevelsen av det kompletta intranätet. Vi har skapat funktioner och verktyg som användare, redaktörer och administratörer länge efterfrågat och sedan gjort dem användarvänliga.
Omnia fyller gapet från en verktygslåda i SharePoint till en färdig och designad helhet med aptitligt gränssnitt och smarta funktioner. Ett intranät som man både kan och vill använda.

Verktyg

Smarta sökfunktioner
Personlig notifieringspanel
Förenklade publiceringsverktyg
Utökad navigering

Samarbete

Digitala samarbetsytor
Dokumenthantering
Utgå från färdiga mallar
Aggregerad och personlig
Information på startsida

Kommunikation

Nyhetsflöde
Sociala flöden
Chat, meddelande, kommentarer
Hjälpcenter

Profil

Personlig och rollstyrd startsida
Personlig utformning
Min egen arbetsyta

Struktur

Tydlig och enkel navigering
Färdig grundstruktur
Smart nyttjande av metadata

Innehåll

Enkel redigering av innehåll för redaktörer och administratörer.
Responsivt
Utgå från färdiga och designade mallar

Välkommen till Omnia

Ett bra intranät måste upplevas. Vi vill gärna ta med dig på en kortare resa för att ge dig upplevelsen och känsla av ett riktigt bra intranät. Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig för en enkel demo.

Ja tack, jag vill uppleva Omnia Intranet!

Tre enkla licensformer

För Omnia Intranet erbjuder vi tre olika licensformer: Det ger er en möjlighet att välja licensmodell utifrån de behov och förutsättningar som passar er, och er organisation bäst.

Prenumeration

Prenumeration månadsvis

En baslösning som är färdig att börja använda och där kunden inte behöver vidareutveckling eller anpassning.

I prenumerationen ingår löpande uppdateringar av produkten avseende förbättringar, ny funktionalitet etc.

Enkelt införande som ger en Best practice-lösning. Vänder sig i första hand till organisationer med färre än 1000 användare.

Enterprise Online

En produktlicens med årligt uppdateringsavtal

Kundens behov överensstämmer väl med möjligheter i Omnia Intranet och Office 365, men där det finns behov av kundspecifika anpassningar, nu eller i framtiden. Införande sker i projektform.

I uppdateringsavtalet ingår löpande uppdateringar av produkten, installation av uppdateringar, en Azure-instans samt direktaccess till produktteamet för felanmälan.

Enterprise On-prem/enterprise online dedicated

En produktlicens med årligt uppdateringsavtal

Kundens behov överensstämmer väl med möjligheter i Omnia Intranet och Office 365, men där det finns behov av kundspecifika anpassningar, nu eller i framtiden. Införande sker i projektform.

I uppdateringsavtalet ingår löpande uppdateringar av produkten, installation av uppdateringar, en Azure-instans samt direktaccess till produktteamet för felanmälan.

Effektivt införande

Med Precio Fishbones mångåriga erfarenhet av intranätprojekt får du ett snabbt, tryggt och effektivt införande av Omnia intranet. Vårt arbetssätt och vår modell, har optimerats genom åren för att skapa en så effektiv process som möjligt. Ett projektgenomförande kan se ut som följer:

Work flow

Seminarier för alla

Välkommen att vara med på marknadens bästa seminarier om intranät. Vi genomför dessa regelbundet på olika orter i landet. Över 4000 nöjda deltagare kan intyga att detta är en givande förmiddag för dig som står inför ett intranätprojekt och/eller vill ha insikter om vad som krävs av ett intranät för att ge tydliga effekter i verksamheten. Våra seminarier är kostnadsfria och har 30 deltagarplatser. Anmäl dig i god tid eftersom platserna är begränsade.

Omnia Intranet Webinar

Våra webbinarier ger dig mer information och en visning av Omnia Intranet genom exempel och demos. Under en timme visar vi de innovativa funktioner och lösningar som Omnia intranet innehåller. Du vägleds genom innehållet och får samtidigt en bild av vad Omnia Intranet är och kan fylla för funktion för ditt företag. Våra webbinarier är kostnadsfria och har 35 deltagarplatser. Anmäl dig i god tid eftersom platserna är begränsade.

Vi är Precio Fishbone

Vi är Sveriges ledande specialist på lösningar baserade på SharePoint och Office 365. Vi har några av marknadens bästa produkter för Intranät, ledningssystem och dokumenthantering. Våra produkter ger våra kunder en väl beprövad, modern och effektiv lösning samt en trygg resa från initialt projekt till fortsatt förvaltning och utökade behov. Vi är idag ca 200 anställda och finns etablerade på åtta orter i Sverige samt i England och i Vietnam. Vi är en guldpartner till Microsoft och våra övriga fokusområden är BI, Integration, EPi och klassisk systemutveckling.

Hej! Det är jag som Anders Fagerlund. Jag brinner för kunskap om och utveckling av välanvända lösningar som skapar värde för kunden. I mer än 15 år har jag arbetat med Microsoftbaserade lösningar och utveckling av smarta funktioner i exempelvis intranät. Det har lärt mig vad som är viktigt för kunden i en värld som snurrar allt fortare, framförallt digitalt.

Välkommen till Precio Fishbone.

Anders Fagerlund, Lösningsspecialist
0708-24 80 10