SharePoint 2013 Office 365
Visualisera era processer

Visualisera era processer

Funderar du på ett nytt ledningssystem som ska leva upp till krav som ställs inom till exempel ISO-standards? Vill du visualisera verksamhetens processer och hjälpa användare att verkligen följa dessa i sitt dagliga arbete? I så fall ska du inte missa vår produkt Omnia QMS som ihop med Office 365 erbjuder utmärkt stöd för organisationens kvalitetsarbete.

Ta kontrollen

Omnia QMS ger dig utmärkt stöd för att på ett enkelt sätt skapa och underhålla processer samt koppla information som personer, dokument och system till dessa. Systemet stödjer också hantering av avvikelser, förbättringsförslag och risker samt möjlighet att arbeta i ”körbara” processer.

Omnia QMS Take The Tour

Omnia QMS är en smakfullt designad paketering beståendes av färdiga koncept, mallar, smarta funktioner och lättanvända verktyg. Anpassat för att förenkla för användaren, redaktören och administratören.
Låt oss ta dig med på en kortare Omnia-resa. Titta på våra kortfilmer och få en känsla för hur Omnia QMS kan effektivisera och förenkla.

Skapa rätt struktur

Skapa rätt struktur

Med Omnia QMS kan du införa ett strukturerat och distribuerat sätt att visualisera processer för organisationens medarbetare. Med hjälp av webbplatsmallar kan du skapa arbetsytor där processägare kan skapa, bearbeta och hantera processer över tid. Här finns också stöd för processägare att ta del av avvikelser, risker och incidenter kopplade till processerna.

Skapa och publicera processer

Med Omnia QMS får processägare stöd för att publicera och tillgängliggöra processer i hela eller delar av organisationen. Processerna kan skapas i Omnia QMS eller baseras på färdiga processbilder och sedan addera information, dokument, uppgifter och verktyg för att underlätta för användare att följa verksamhetens önskade arbetssätt. Självklart är det möjligt att koppla ihop processer för att ge en bild av hur verksamhetens olika delar hänger ihop.

Användning av processerna

Användning av processerna

Användare kan enkelt hitta de processer man är intresserad av, antingen i en processtruktur, ett bibliotek över alla processer eller genom att följa processer och lägga till dessa i Mina processer. Tillhörande rutiner, instruktioner, checklistor och verktyg kan publiceras till processen för att styra mot ett överenskommet arbetssätt. Processägare kan informera slutanvändare om uppdateringar av processer samt be om ett ”läst och förstått kvitto”.

Förbättringsprocesser

I Omnia QMS finns ett inbyggt stöd för att arbeta med kontinuerliga förbättringar av processer. Slutanvändare kan ge feedback, registrera avvikelser och risker kopplade till de publicerade processerna. Processägare blir notifierade vid återkoppling och kan hantera och planera eventuella åtgärder som behöver vidtas i verktyget. Det är också möjligt att ta ut rapporter över feedback och eventuella åtgärder som vidtagits.

Publicera Processer

Skapa och publicera processer.
Skapa proceser eller använd befintliga bilder.
Processbeskrivningar och relaterad information.
Verktyg, länkar och formulär.
Hantera uppgifter och aktiviteter.

Strukturer och arbetsflöden

Arbetsflöden för godkännande.
Versionshantering och historik.
Hantera granskningsintervall.
Strukturerad processöversyn.
Hantera återkoppling från användare.

Enkla funktioner för att driva användning

Gruppwebbplats med körbar process.
Läst och förstått-kvitto.
E-post-notifieringar.
Formulär för återkoppling.
Följ processer.

Ärendehantering och rapporter

Hantera återkoppling och förbättringar.
Hantera avvikelser och risker.
Information om kommande granskningar.
Rapporter på ärenden och återkoppling.
Exportera processbeskrivning till PDF.

Användarupplevelse

Processbilbiotek.
Mina processer.
Notifieringspanel.
Personaliserad navigering.
Snabbsök.

Administration

Administrationsportal.
Anpassa design, layout och topp-banner.
Webbplatsmallar.
Användarguider.
Tillgång till produktdokumentation.

Vill du ha en demo?

Välkommen att kontakta oss för få ser hur Omnia QMS och Office 365 kan kombineras för att skapa en digital arbetsplats med stöd för ledningssystem och kvalitetsarbete.