SharePoint 2013 Office 365
Omnia DM Intro

Få hjälp att hantera dina utmaningar

Att hantera dokument inom den digitala arbetsplatsen kan ofta orsaka förvirring och frustration för såväl användare som organisationen som helhet. Omnia Document Management kan hjälpa dig att hantera dessa utmaningar.

Rätt dokument på rätt plats

Omnia Document Management ger stöd för att distribuera rätt dokumentmallar till rätt användare över hela organisationen vilket gör det enkelt att skapa affärsdokument av högsta klass. Produkten ger dig också möjlighet att definiera och följa fastställda livscykler för organisationens viktigaste dokument. Det gör livet enklare för både författare och dokumentägare och skapar ordning och reda kring verksamhetens viktigaste dokument.

Experience Omnia

Mallhantering

Hantera och distribuera dokumentmallar

Med Omnia Document Management blir det enkelt att hantera och distribuera dokumentmallar tvärs över hela organisationen. Administratörer får en central plats för att skapa och förvalta mallar som sedan kan göras tillgängliga för användare tvärs över den digitala arbetsplatsen.

Skapa affärsdokument

Med Omnia Document Management blir det enkelt att skapa affärsdokument av högsta klass baserat på kvalitetssäkrade mallar. Oavsett om användaren befinner sig i en gruppwebbplats, OneDrive eller på den digitala arbetsplatsens startsida så finns rätt mallar tillgängliga bara ett klick bort.

Hantera dokumentens hela livscykel

Hantera dokumentens livscykel

Med Omnia Document Management kan organisationen styra upp hur alla viktiga dokument ska hanteras över sin livscykel. Administratörer kan definiera regler för till exempel egenskaper, bilagor, pdf-konvertering, godkännande, granskning och notifieringar. Självklart tillhandahåller produkten verktyg för enkel administration och stöd för att hålla koll på dokumenten över tiden.

Skapa och hantera styrda dokument

Med Omnia Document Management kan dokumentägare och författare skapa och hantera styrda dokument baserat på organisationens regelverk. Det blir enkelt att hantera varje dokument på rätt sätt och skapar ordning och reda i avseende viktiga dokument.
Med Omnia Document Management kommer alla styrda dokument att finnas tillgängliga och synliga i rätt sammanhang. Användare kan enkelt kan navigera, söka, filtrera och förfina resultat för att hitta det man söker, samt ta del av rätt version av rätt dokument på ett enkelt sätt.

Definiera dokumentens livscykel

Dokumentprofiler och egenskaper.
Regelverk för dokumenttyper.
Dokumentmallar.
Arkiveringsregler.
Bulkuppdatering av egenskaper.

Styrda dokument

Skapa och ladda upp dokument.
Publicera dokument.
Skapa dokumentrelationer.
Dokument- och workflowhistorik.
Flytta dokument.

Dokumentstrukturer och arbetsflöden

Kommentarsflöden.
Godkännandeflöden.
Granskningsflöden.
Rapporter över utgångna document.
Avpublicera dokument.

Ökad produktivitet

Wizard för att skapa document.
Feedback på dokument.
Läst och förstått.
Mina senaste document.
Senaste dokumentuppdateringarna.

Användarupplevelsen

Upprullning av document.
Filter och sökförfiningar.
Notifieringspanel.
Personaliserad navigation.
Snabbsök.

Administration

Administratörsportal.
Design, layout och topp-banner.
Webbplatsmallar.
Användarguider.
Produktdokumentation.

Vill du ha en demo?

Välkommen att kontakta oss för få ser hur Omnia DM och Office 365 kan kombineras för att skapa en digital arbetsplats med utmärkt stöd för att hantera organisationens viktigaste dokument.