Som kommunikations-ansvarig har du ett viktigt ansvar. Vi vill inspirera och hjälpa dig i din vardag

Som informations- och kommunikationsansvarig strävar du hela tiden efter att stötta din organisation i att kunna tillgängliggöra, hitta och förmedla relevant information och kunskap som underlättar och förbättrar verksamhetens dagliga arbete. Detta gäller inte minst internkommunikationen, där verksamhetens intranät och samarbetsfunktioner är centrala och viktiga verktyg. Verksamheten ställer krav på effektiv informationshantering för att med hjälp av detta säkerställa konkurrenskraft och fortsatt utveckling av verksamheten. Vi ger dig stöd i hur du ska hitta en framgångsrik intranät- och samarbetslösning som tillgodoser de moderna kommunikationskraven

Det här erbjuder vi för att hjälpa dig

Som informations- eller kommunikationsansvarig har du en utmanande och viktig roll att vara navet i verksamhetens informationshantering och dess olika flöden. Detta gäller inte minst det interna informationsarbetet, där verksamhetens intranät är centralt. Vi vill ge dig tips, stöd och kunskap om hur du kan hitta en framgångsrik intranät- och samarbetslösning som tillgodoser de moderna kommunikationskraven.

Det finns ett flertal intranätlösningar och plattformar att välja mellan. Verksamhetsbehov och IT-mässiga förutsättningar skiljer sig mellan olika organisationer och påverkar självklart valet. Givetvis är det viktigt att se till vad verksamheten vill uppnå med intranätet, vilka effektmål man har och hur den valda intranätplattformen kan stödja verksamheten i sin utveckling.  IT och kommunikation går här hand i hand och det är viktigt att dessa två funktioner samarbetar och förstår varandras förutsättningar och behov. Vi vill hjälpa dig en bit på vägen genom att dela med oss av vår syn och kunskap inom intranätområdet.

I vårt material som du kan ta del av finns bl a vår syn på Office 365, vad som skapar framgångsrika intranät, fallgropar i intranätprojekt, samarbetet mellan kommunikation och IT med mera.

Ta del av vårt dokument om framgångsfaktorer och fallgropar. Det finns ett flertal fallgropar att vara medveten om. Många har erfarenhet av att det inte alltid är så lätt att lyckas med ett nytt intranätprojekt. Spannet går mellan förankring inom organisationen till plattformsutmaningar. Här hittar du våra 10 bästa tips på hur du lyckas med framtidens intranät – My Digital Workplace.

Titta även på vårt dokument som ger ett helikopterperspektiv på Office 365. Office 365 är idag en etablerad molnplattform från Microsoft, som erbjuder en stor mängd funktioner och verktyg med fokus på att stödja verksamheternas behov inom  kommunikation, informationshantering och samarbete. Det är en utmärkt plattform att basera sitt intranät på, men Office 365 erbjuder så mycket mer än bara SharePoint Online. Vi ger dig en övergripande ”Office 365-tour”och visar på dess guldgruva av upptäckta och oupptäckta fyndigheter, som kan hjälpa dig i arbetet med att adressera verksamhetens informations- och kommunikationsbehov.